Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2010-10
SPRENDIMAS DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALIMA VERSTIS TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTO DYDŽIO PAJAMŲ MOKESČIO 2011 METAMS NUSTATYMO
2010-10-28
T-313
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ LEKĖČIŲ MSTL., DRAUGYSTĖS G. 45, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS LABDAROS FONDUI „LEKĖČIŲ BENDRUOMENĖS CENTRAS“
2010-10-28
T-315
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2010-10-28
T-316
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2010-10-28
T-317
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ VAIKŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2010-10-28
T-318
SPRENDIMAS DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO, PERSKIRSTYMO, NAUDOJIMO IR PERDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2010-10-28
T-319
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2010-10-28
T-320
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T-323 DALINIO PAKEITIMO
2010-10-28
T-322
SPRENDIMAS DĖL KIDULIŲ BUVUSIO DVARO SODYBOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS TVIRTINIMO
2010-10-28
T-323
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, BIRUTĖS G. 11, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2010-10-28
T-324
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ RAJONE, GIRĖNŲ KAIME, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2010-10-28
T-325
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ RAJONE, GIEDRUČIŲ KAIME, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2010-10-28
T-326
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2010-10-28
T-327
SPRENDIMAS DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO
2010-10-28
T-328
SPRENDIMAS DĖL FINANSINĖS PARAMOS UŽSIENYJE MIRUSIO (ŽUVUSIO) ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2010-10-28
T-330
SPRENDIMAS DĖL RAJONO JAUNIMO PAGRINDINIŲ PROBLEMŲ, POREIKIŲ IR VERTYBINIŲ NUOSTATŲ MOKSLINIO TYRIMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2010-10-28
T-331
SPRENDIMAS DĖL VIETOS VALDŽIOS ATSTOVŲ - A. DAMIJONAIČIO IR R.VALIUKO - DELEGAVIMO Į ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBĄ
2010-10-28
T-332
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. RUGPJŪČIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-143 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2010-10-28
T-329
SPRENDIMAS DĖL SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2010-10-28
T-321
DĖL NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2010-10-28
T-314
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-31 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2010-10-28
T-312