Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2011-03
62. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ IR RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO PRIORITETŲ 2011 METAMS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-99
61. DĖL IŠMOKŲ VAIKAMS TEIKIMO SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMOMS TVARKOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-98
60. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS RIČARDUI MUSVYDUI SKYRIMO
2011-03-31
T-97
59. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS BIRUTEI JACKŪNIENEI SKYRIMO
2011-03-31
T-96
58. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ ASMENŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 2011 M. PROGRAMOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-95
57. DĖL SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ, JŲ TENKINIMO SĄLYGŲ BEI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-94
56. DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2011 METŲ VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO
2011-03-31
T-93
55. DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2011-03-31
T-92
54. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. SAUSIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-17 DALINIO PAKEITIMO
2011-03-31
T-91
53. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T-76 DALINIO PAKEITIMO
2011-03-31
T-90
52. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VALDYTI IR NAUDOTI
2011-03-31
T-89
51. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS
2011-03-31
T-88
50. DĖL TURTO PERDAVIMO
2011-03-31
T-87
49. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI STATINIO, ESANČIO ŠAKIUOSE, GIMNAZIJOS G. 1A, PANAUDOS SUTARTĮ
2011-03-31
T-86
48. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-339 DALINIO PAKEITIMO
2011-03-31
T-85
47. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2011-03-31
T-84
46. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2011-03-31
T-83
45. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2011-03-31
T-82
44. DĖL TURTO NURAŠYMO
2011-03-31
T-81
43. DĖL LEIDIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ VANDENYS“ IMTI PASKOLĄ
2011-03-31
T-80
42. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2011-03-31
T-79
41. DĖL STUDIJŲ RĖMIMO NUOSTATŲ, PARAIŠKOS IR SUTARTIES FORMŲ TVIRTINIMO
2011-03-31
T-78
40. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ AMBULATORIJOS 2010 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2011-03-31
T-77
39. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LEKĖČIŲ AMBULATORIJOS 2010 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2011-03-31
T-76
38. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PLOKŠČIŲ AMBULATORIJOS 2010 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2011-03-31
T-75
37. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KRIŪKŲ AMBULATORIJOS 2010 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2011-03-31
T-74
36. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS 2010 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2011-03-31
T-73
35. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJOS 2010 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2011-03-31
T-72
34. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO AMBULATORIJOS 2010 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2011-03-31
T-71
33. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES 2010 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2011-03-31
T-70
32. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2010 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2011-03-31
T-69
31. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2010 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2011-03-31
T-68
30. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS 2010 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2011-03-31
T-67
29. DĖL GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELIO „EGLUTĖ“ 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-66
28. DĖL MOKYKLOS-DARŽELIO „BERŽELIS“ 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-65
27. DĖL LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-64
26. DĖL BERŽYNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-63
25. DĖL SIESARTĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-62
24. DĖL PALUOBIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-61
23. DĖL SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-60
22. DĖL KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-59
21. DĖL SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-58
20. DĖL ŽVIRGŽDAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-57
19. DĖL SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-56
18. DĖL ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-55
17. DĖL GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖS MOKYKLOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-54
16. DĖL LEKĖČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-53
15. DĖL GELGAUDIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-52
14. DĖL PLOKŠČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-51
13. DĖL KRIŪKŲ VIDURINĖS MOKYKLOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-50
12. DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖS MOKYKLOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-49
11. DĖL LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-48
10.DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-47
9. DĖL ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-46
8. DĖL GELGAUDIŠKIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-45
7. DĖL ŠAKIŲ MENO MOKYKLOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-44
6. DĖL JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-43
5. DĖL PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-42
4. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2011-03-31
T-41
3. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2011-03-31
T-40
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2011-03-31
T-39
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2011-03-31
T-38
78. DĖL DVIRAČIŲ TAKŲ- TRASŲ IŠDĖSTYMO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE SPECIALIOJO PLANO KONCEPCIJOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-115
77. DĖL AUKŠTYBINIŲ STATINIŲ IŠDĖSTYMO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE SPECIALIOJO PLANO KONCEPCIJOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-114
76. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO PLOKŠČIŲ SENIŪNIJOJE, VONIŠKIŲ KAIME,
2011-03-31
T-113
75. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIEDRUČIŲ KAIME, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2011-03-31
T-112
74. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIEDRUČIŲ KAIME, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2011-03-31
T-111
73. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO LUKŠIŲ SENIŪNIJOJE, LUKŠIŲ KAIME, PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2011-03-31
T-110
72. DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
2011-03-31
T-109
71. DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO KAIMO VIETOVIŲ VANDENS IR NUOTEKŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“
2011-03-31
T-108
70. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011 - 2013 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO
2011-03-31
T-107
69. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS STRATEGINIO PLANO 2010 METŲ PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-106
68. DĖL PROJEKTO ,,ŠAKIŲ ,,VARPO“ VIDURINĖS MOKYKLOS PASTATO IŠORINIŲ ATITVARŲ ŠILTINIMAS IR INŽINERINIŲ SISTEMŲ MODERNIZAVIMAS“
2011-03-31
T-105
67. DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO
2011-03-31
T-104
66. DĖL KONCESIJOS SUTEIKIMO TIKSLINGUMO
2011-03-31
T-103
65. DĖL KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2011/2012 MOKSLO METAMS
2011-03-31
T-102
64. DĖL SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2011-03-31
T-101
63. DĖL TURTO PERDAVIMO
2011-03-31
T-100
SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, VYKUSIO 2011 M. KOVO 31 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ
2011-03-31
ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2011 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS
2011-03-14