Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2011-04
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ IR PAVEDIMO DIREKTORIUI LAIKINAI EITI PAREIGAS
2011-04-12
T-1
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ IR PAVEDIMO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJUI LAIKINAI EITI PAREIGAS
2011-04-12
T-2
3. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO IŠRINKIMO
2011-04-12
T-3
4. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO
2011-04-12
T-4
5. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO
2011-04-12
T-5
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO
2011-04-18
T-6
2. DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į REGIONO PLĖTROS TARYBĄ
2011-04-18
T-7
3. DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO
2011-04-18
T-8
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-108 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2011-04-28
T-9
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-89 DALINIO PAKEITIMO
2011-04-28
T-10
3. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KIDULIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAUDINĖS KAIME, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2011-04-28
T-11
4. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KRIŪKŲ SENIŪNIJOJE, KRIŪKŲ MIESTELYJE, PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2011-04-28
T-12
5. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO
2011-04-28
T-13
6. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO DELEGAVIMO Į KAUNO TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ
2011-04-28
T-14
7. DĖL ATSTOVŲ Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMĄ IŠRINKIMO
2011-04-28
T-15
8. DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO
2011-04-28
T-16
9. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO
2011-04-28
T-17
10. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2011-04-28
T-18
11. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2011-04-28
T-19
12. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VALDYTI IR NAUDOTI
2011-04-28
T-20
13. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄJĄ PATALPĄ, ESANČIĄ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 24
2011-04-28
T-21
14. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37, PANAUDOS SUTARTĮ SU ASOCIACIJA ŠAKIŲ RAJONO SUTRIKUSIOS PSICHIKOS ŽMONIŲ GLOBOS BENDRIJA
2011-04-28
T-22
15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LAPKRIČIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-267 PAPILDYMO
2011-04-28
T-23
16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. 20 PAKEITIMO
2011-04-28
T-24
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. GEGUŽĖS 8 D. SPRENDIMO NR. T-12 DALINIO PAKEITIMO
2011-04-28
T-25
18. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VADOVO 2010 METŲ ATASKAITOS
2011-04-28
T-26
19. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ VADOVO 2010 METŲ ATASKAITOS
2011-04-28
T-27
20. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ VADOVO
2011-04-28
T-28
21. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ VADOVO 2010 METŲ ATASKAITOS
2011-04-28
T-29
22. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ VADOVO
2011-04-28
T-30
23. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖTIES TVIRTINIMO
2011-04-28
T-31
24. DĖL KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO
2011-04-28
T-32
25. DĖL DARBO GRUPĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO NAUJAI REDAKCIJAI PARENGTI SUDARYMO
2011-04-28
T-33
26. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LAPKRIČIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-279 DALINIO PAKEITIMO
2011-04-28
T-34