Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2011-06
16. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTĮ ILGALAIKĮ IR TRUMPALAIKĮ MATERIALŲJĮ TURTĄ, ESANTĮ ŠAKIUOSE, V.KUDIRKOS G. 64
2011-06-30
T-99
15. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄJĄ PATALPĄ, ESANČIĄ
2011-06-30
T-98
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. GEGUŽĖS 12 D. SPRENDIMO NR. T-131 DALINIO PAKEITIMO
2011-06-30
T-97
13. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2011-06-30
T-96
12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-20 DALINIO PAKEITIMO
2011-06-30
T-95
11. DĖL SUTIKIMO PERIMTI MOKYKLINĮ AUTOBUSĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2011-06-30
T-94
10. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ RAJONO SINTAUTŲ PAGRINDINEI MOKYKLAI
2011-06-30
T-93
9. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ RAJONO SLAVIKŲ PAGRINDINEI MOKYKLAI
2011-06-30
T-92
8. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ RAJONO LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJAI
2011-06-30
T-91
7. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2010 METŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO APYSKAITOS TVIRTINIMO
2011-06-30
T-90
6. DĖL ŽEMĖS, ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ LENGVATŲ IR ŽEMĖS BEI ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TERMINO 2011 METAMS NUSTATYMO
2011-06-30
T-89
5. DĖL GALIMYBĖS PRIIMTI SPRENDIMĄ
2011-06-30
T-88
4. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2011-06-30
T-87
3. DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO
2011-06-30
T-86
2. DĖL GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2011-06-30
T-85
1. DĖL ŠAKIŲ JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2011-06-30
T-84
39. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ RAJONO KRIŪKŲ VIDURINEI MOKYKLAI
2011-06-30
T-122
38. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-89 DALINIO PAKEITIMO
2011-06-30
T-121
37. DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SU RUSIJOS FEDERACIJOS KALININGRADO SRITIES POLESKO RAJONO SAVIVALDYBE SUTARČIAI
2011-06-30
T-120
36. DĖL PROJEKTO „LUKŠIŲ TVENKINIO ANT LENKUPIO UPĖS BŪKLĖS GERINIMAS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“
2011-06-30
T-119
35. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011 -2017 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO PAPILDYMO
2011-06-30
T-118
34. DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS DARBO LAIKO PAILGINIMO
2011-06-30
T-117
33. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „LINELIS“
2011-06-30
T-116
32. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS PANOVIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SKYRIAUS IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2011-06-30
T-115
31. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „PUMPURĖLIS“
2011-06-30
T-114
30. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS BARZDŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2011-06-30
T-113
29. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI SIESARTĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2011-06-30
T-112
28. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2011-06-30
T-111
27. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELĮ „EGLUTĖ“
2011-06-30
T-110
26. DĖL SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2011-06-30
T-109
25. DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2011-06-30
T-108
24. DĖL TURTO PERDAVIMO
2011-06-30
T-107
23. DĖL STUDIJŲ RĖMIMO KOMISIJOS TVIRTINIMO
2011-06-30
T-106
22. DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2011-06-30
T-105
21. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOJE, DEGUTINĖS KAIME, RYTO G. 23 IR DEGUTINĖS KAIME, APJUNGIMO IR PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2011-06-30
T-104
20. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO BARZDŲ SENIŪNIJOJE, BALTRUŠIŲ KAIME, PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2011-06-30
T-103
19. DĖL LEIDIMO RENGTI SANITARINIŲ APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMO DOKUMENTĄ
2011-06-30
T-102
18. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIS
2011-06-30
T-101
17. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PANAUDOS SUTARTĮ SU MARIJAMPOLĖS APSKRITIES PRIEŠGAISRINE GELBĖJIMO VALDYBA
2011-06-30
T-100
RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2011 M. BIRŽELIO 30 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ
2011-06-30