Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2011-07
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-30 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2011-07-28
T-123
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T-36 PAPILDYMO
2011-07-28
T-124
3. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LAPKRIČIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-267 PAPILDYMO
2011-07-28
T-125
4. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-228 DALINIO PAKEITIMO
2011-07-28
T-126
5. DĖL SUTIKIMO PERLEISTI NUOMININKO TEISES IR PAREIGAS PAGAL
2011-07-28
T-127
6. DĖL LEIDIMO PERTVARKYTI RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĮ BŪSTĄ, ESANTĮ ŠAKIUOSE, JAUNYSTĖS TAKE 3-6
2011-07-28
T-128
7. DĖL LEIDIMO SUDARYTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTĮ
2011-07-28
T-129
8. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ SINTAUTŲ MSTL., DARBININKŲ G. 2, PRIVATIZAVIMO
2011-07-28
T-130
9. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PIRKIMO
2011-07-28
T-131
10. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2011-07-28
T-132
11. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ IR ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ IR PRIEDŲ PRIE TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2011-07-28
T-133
12. DĖL PRIEMOKOS J.PUODŽIUKAIČIUI NUSTATYMO
2011-07-28
T-134
13. DĖL DARBO SUTARTIES SU IRENA PRŪSAITIENE NUTRAUKIMO ŠALIŲ SUSITARIMU
2011-07-28
T-135
14. DĖL DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURE NUSTATYMO
2011-07-28
T-136
15. DĖL PRITARIMO GELGAUDIŠKIO MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KONCEPCIJOS SPRENDINIAMS
2011-07-28
T-137
17. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS TITUI RŪTENIUI ŽĖGLAIČIUI SKYRIMO
2011-07-28
T-138
18. DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO
2011-07-28
T-139
19. DĖL UŽDAROJOJE AKCINĖJE BENDROVĖJE „ŠAKIŲ VANDENYS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2011-07-28
T-140
20. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR.T-28 DALINIO PAKEITIMO
2011-07-28
T-141
21. DĖL VANDENVIETĖS ĮRENGIMO BARZDŲ PRADINĖS MOKYKLOS STADIONE
2011-07-28
T-142
22. DĖL TURTO PERDAVIMO
2011-07-28
T-143
23. DĖL PRIEŠMOKYKLINIO - IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS SLAVIKŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE STEIGIMO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2001 M. BIRŽELIO 14 D. SPRENDIMO NR. 130 DALINIO PAKEITIMO
2011-07-28
T-144
24. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T-164 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2011-07-28
T-145
26. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ PLOKŠČIŲ SEN., PLOKŠČIŲ K., DVARO G. 6, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „VILTIES ŽIEDAS“
2011-07-28
T-146
27. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS RITAI VOSYLIENEI SKYRIMO
2011-07-28
T-147