Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2011-09
52. DĖL PRITARIMO KUDIRKOS NAUMIESČIO ŠV. KRYŽIAUS ATRADIMO PARAPIJOS RENGIAMAM PROJEKTUI
2011-09-23
T-200
51. DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI
2011-09-23
T-199
50. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO VEIKLOS PROGRAMOS TVIRTINIMO
2011-09-23
T-198
49. DĖL PERSONALINIO PRIEDO PRIE TARNYBINIO ATLYGINIMO V. LEBEDŽINSKUI NUSTATYMO
2011-09-23
T-197
48. DĖL GELGAUDIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS ĮTRAUKIMO Į 2011 METŲ AKREDITAVIMO PLANĄ, SIEKIANT ĮGYTI GIMNAZIJOS STATUSĄ 2011 METAMS
2011-09-23
T-196
47. DĖL KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2011/2012 MOKSLO METAMS
2011-09-23
T-195
46. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASĘ SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2011-09-23
T-194
45. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES BERŽYNŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2011-09-23
T-193
44. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOJE
2011-09-23
T-192
43. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOJE
2011-09-23
T-191
42. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASĘ ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖJE MOKYKLOJE
2011-09-23
T-190
41. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASĘ LEKĖČIŲ VIDURINĖJE MOKYKLOJE
2011-09-23
T-189
40. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖJE MOKYKLOJE
2011-09-23
T-188
39. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES GELGAUDIŠKIO VIDURINĖJE MOKYKLOJE
2011-09-23
T-187
38. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2011-09-23
T-186
37. DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI KONKURSĄ
2011-09-23
T-185
36. DĖL PRIEŠMOKYKLINIO-IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS KIDULIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE STEIGIMO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2001 M. BIRŽELIO 14 D. SPRENDIMO NR. 130 DALINIO PAKEITIMO
2011-09-23
T-184
35. DĖL PRIEŠMOKYKLINIO-IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS ŽVIRGŽDAIČIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE STEIGIMO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. BIRŽELIO 12 D. SPRENDIMO NR.T-90 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2011-09-23
T-183
34. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T-323 DALINIO PAKEITIMO
2011-09-23
T-182
33. DĖL LEIDIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIAMS DIRBTI PAPILDOMĄ PEDAGOGINĮ DARBĄ LAISVU NUO PAGRINDINIO DARBO LAIKU
2011-09-23
T-181
32. DĖL KRIŪKŲ VIDURINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2011-09-23
T-180
31. DĖL GELGAUDIŠKIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2011-09-23
T-179
30. DĖL MOKYKLOS – DARŽELIO „BERŽELIS“ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2011-09-23
T-178
29. DĖL TURTO PERDAVIMO
2011-09-23
T-177
28. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR.T-342 „DĖL SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS TARYBOS SUDARYMO“
2011-09-23
T-176
27. DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2011-09-23
T-175
26. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VILIJAI KAZLAUSKIENEI SKYRIMO
2011-09-23
T-174
25. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS IRMANTUI DOVYDAIČIUI SKYRIMO
2011-09-23
T-173
24. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS NIJOLEI MARIJONAI RUDAITIENEI SKYRIMO
2011-09-23
T-172
23. DĖL SOCIALINIŲ IŠMOKŲ IR KOMPENSACIJŲ IŠMOKĖJIMO TVARKOS
2011-09-23
T-171
22. DĖL SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS FINANSAVIMO
2011-09-23
T-170
21. DĖL PRITARIMO DALYVAVIMUI PROJEKTE
2011-09-23
T-169
20. DĖL VIDUTINĖS KIETO KURO KAINOS TVIRTINIMO
2011-09-23
T-168
19. DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ NUOMOS BE EILĖS ĮKAINIŲ NUSTATYMO
2011-09-23
T-167
18. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2011-09-23
T-166
17. DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO
2011-09-23
T-165
16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR.T-90 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2011-09-23
T-164
15. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, VILKELIŠKIŲ KAIME, PADALINIMO IR PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2011-09-23
T-163
14. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ LEKĖČIŲ MSTL., DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2011-09-23
T-162
13. DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO BARZDŲ MSTL., MOKYKLOS GATVĖJE, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2011-09-23
T-161
12. DĖL TERITORIJOS VISUOMENĖS POREIKIAMS SUFORMAVIMO
2011-09-23
T-160
11. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, BIRUTĖS G. 2, PANAUDOS SUTARTĮ SU MARIJAMPOLĖS APSKRITIES VYRIAUSIUOJU POLICIJOS KOMISARIATU
2011-09-23
T-159
10. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOJE, BLIUVIŠKIŲ KAIME, J. TOTORAIČIO G. 14, PANAUDOS SUTARTĮ SU ASOCIACIJA BLIUVIŠKIŲ BENDRUOMENĖS CENTRU
2011-09-23
T-158
9. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, GIMNAZIJOS G. 1, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS ASOCIACIJAI LIETUVOS KURČIŲJŲ DRAUGIJOS KAUNO TERITORINEI VALDYBAI
2011-09-23
T-157
8. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESČIO MSTL.,
2011-09-23
T-156
7. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESČIO MSTL.,
2011-09-23
T-155
6. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 24 D.
2011-09-23
T-154
5. DĖL TURTO PERDAVIMO
2011-09-23
T-153
4. DĖL TURTO PERDAVIMO
2011-09-23
T-152
3. DĖL TURTO PERDAVIMO
2011-09-23
T-151
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ IR PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2011-09-23
T-150
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-30 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2011-09-23
T-149
RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2011 M. RUGSĖJO 23 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ
2011-09-23