Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2011-10
30. DĖL LUKŠIŲ MIESTELIO TERITORIJOS RIBŲ PAKEITIMO
2011-10-27
T-230
29. DĖL LEKĖČIŲ MIESTELIO TERITORIJOS RIBŲ PAKEITIMO
2011-10-27
T-229
28. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIEDRUČIŲ KAIME
2011-10-27
T-228
27. DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI
2011-10-27
T-227
26. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO
2011-10-27
T-226
25. DĖL SPECIALIOJO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO FONDO NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2011-10-27
T-225
24. DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO
2011-10-27
T-224
23. DĖL GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ ĮTEISINIMO
2011-10-27
T-223
22. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIEDRUČIŲ KAIME, NUOMOS SUTARTIES NUTRAUKIMO
2011-10-27
T-222
21. DĖL TURTO PERĖMIMO
2011-10-27
T-221
20. DĖL TURTO NURAŠYMO
2011-10-27
T-220
19. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2011-10-27
T-219
18. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ RAJONO KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJAI
2011-10-27
T-218
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37, NUOMOS SUTARTIES NUTRAUKIMO
2011-10-27
T-217
16. DĖL PANAUDOS SUTARTIES, 1999 M. RUGPJŪČIO 12 D. SUDARYTOS SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA ŠAKIŲ LIGONINE, PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2011-10-27
T-216
15. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ SINTAUTŲ SENIŪNIJOJE, VERŠIŲ KAIME, MOKYKLOS G. 2, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS ASOCIACIJAI VERŠIŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI
2011-10-27
T-215
14. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA VERŠIŲ BENDRUOMENĖS CENTRU NUTRAUKIMO
2011-10-27
T-214
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LAPKRIČIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-267 PAPILDYMO
2011-10-27
T-213
12. DĖL LEIDIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ IMTI PASKOLĄ
2011-10-27
T-212
11. DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALIMA VERSTIS TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTO DYDŽIO PAJAMŲ MOKESČIO NUSTATYMO
2011-10-27
T-211
10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-30 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2011-10-27
T-210
9. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR.T-90 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2011-10-27
T-209
8. DĖL PLOKŠČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2011-10-27
T-208
7. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO, KUDIRKOS NAUMIESTYJE, TILTO G. 20, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2011-10-27
T-207
6. DĖL DVIRAČIŲ TAKŲ – TRASŲ IŠDĖSTYMO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE SPECIALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2011-10-27
T-206
5. DĖL FINANSINĖS PARAMOS UŽSIENYJE MIRUSIO (ŽUVUSIO) ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2011-10-27
T-205
4. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOORDINACINĖS TARYBOS TVIRTINIMO
2011-10-27
T-204
3. DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2011-10-27
T-203
2. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2011-10-27
T-202
1. DĖL UGNIAGESIŲ KOMANDŲ PANAIKINIMO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 1997 M. LIEPOS 10 D. SPRENDIMO NR.37 DALINIO PAKEITIMO
2011-10-27
T-201
RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2011 M. SPALIO 27 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ
2011-10-27