Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2011-11
26. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, V. KUDIRKOS G. 15, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2011-11-17
T-255
24. DĖL PROJEKTO „DRAUGYSTĖS PARKAI-1“
2011-11-17
T-254
23. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO SLAVIKŲ KAIME, SUVALKIEČIŲ G. 12, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2011-11-17
T-253
22. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITAI
2011-11-17
T-252
21. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2011-11-17
T-251
20. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
2011-11-17
T-250
19. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS LĖŠŲ, REIKALINGŲ ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGAI, TVARKYMUI, ŽELDYNŲ KŪRIMUI IR NAUJŲ ŽELDINIŲ VEISIMUI, SKYRIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2011-11-17
T-249
18. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2011-11-17
T-248
17. DĖL PROJEKTO „ZYPLIŲ DVARO SODYBOS TVENKINIŲ BŪKLĖS GERINIMAS“
2011-11-17
T-247
16. DĖL PROJEKTO „GELGAUDIŠKIO DVARO RESTAURAVIMAS IR KOMPLEKSIŠKAS PRITAIKYMAS TURIZMO REIKMĖMS (2 ETAPAS)“
2011-11-17
T-246
15. DĖL PROJEKTO „GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS TVENKINIŲ BŪKLĖS GERINIMAS“
2011-11-17
T-245
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR.T-28 DALINIO PAKEITIMO
2011-11-17
T-244
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO
2011-11-17
T-243
12. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VIDMANTUI GRIGUČIUI SKYRIMO
2011-11-17
T-242
11. DĖL PALIATYVIOSIOS PAGALBOS (SUAUGUSIŲJŲ) PASLAUGOS TEIKIMO VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE ŠAKIŲ LIGONINĖJE
2011-11-17
T-241
10. DĖL PROJEKTO „19 A. LENKIJOS IR LIETUVOS PASIENIO ARCHITEKTŪROS PAMINKLŲ KONSERVAVIMAS IR RESTAURAVIMAS -2“
2011-11-17
T-240
9. DĖL KULTŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ TVIRTINIMO
2011-11-17
T-239
8. DĖL KATEGORIJŲ SUTEIKIMO RAJONO KULTŪROS CENTRAMS
2011-11-17
T-238
7. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŽVIRGŽDAIČIŲ SENIŪNIJOJE, ŽVIRGŽDAIČIŲ MSTL., A. LIORENTAITĖS G. 1, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI
2011-11-17
T-237
6. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. T-245 DALINIO PAKEITIMO
2011-11-17
T-236
5. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJAI
2011-11-17
T-235
4. DĖL LEIDIMO SUDARYTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTĮ
2011-11-17
T-234
3. DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
2011-11-17
T-233
2. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PARENGTOMS RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO IR VALSTYBĖS TURTO 2010 METŲ ATASKAITOMS
2011-11-17
T-232
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-30 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2011-11-17
T-231
RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2011 M. LAPKRIČIO 17 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ
2011-11-17