Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2011-12
43. DĖL VIENKARTINĖS PRIEMOKOS IŠMOKĖJIMO RIMAI RAUKTIENEI
2011-12-20
T-298
42. DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO
2011-12-20
T-297
41. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS 2012-2014 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
2011-12-20
T-296
40. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 M. VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS IR VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
2011-12-20
T-295
39. DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO
2011-12-20
T-294
38. DĖL VIENKARTINIŲ ŠVENTINIŲ IŠMOKŲ MOKĖJIMO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS
2011-12-20
T-293
37. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO
2011-12-20
T-292
36. DĖL TURTO PERDAVIMO
2011-12-20
T-291
35. DĖL TURTO PERDAVIMO
2011-12-20
T-290
34. DĖL VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMO
2011-12-20
T-289
33. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KRIŪKŲ AMBULATORIJOS VYRIAUSIOSIOS GYDYTOJOS LEONOROS FELIKSOS SAMOILOVIČ ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ
2011-12-20
T-288
32. DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO
2011-12-20
T-287
31. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIEDRUČIŲ KAIME, PADALINIMO IR PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2011-12-20
T-286
30. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIEDRUČIŲ KAIME, PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2011-12-20
T-285
29. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, V. GRYBO G. 8, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2011-12-20
T-284
28. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS NUOSTATŲ IR KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO
2011-12-20
T-283
27. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS SUDARYMO
2011-12-20
T-282
26. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR.T-87 DALINIO PAKEITIMO
2011-12-20
T-281
25. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS EDITAI BAUBLIENEI SKYRIMO
2011-12-20
T-280
24. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ZOFIJAI BUIVYDIENEI SKYRIMO
2011-12-20
T-279
23. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS IRENAI BIZIENEI SKYRIMO
2011-12-20
T-278
22. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ANTANUI PETRUI PALUBINSKUI SKYRIMO
2011-12-20
T-277
21. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS BENIUI MOCKELIŪNUI SKYRIMO
2011-12-20
T-276
20. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ALGIUI SARPALIUI SKYRIMO
2011-12-20
T-275
19. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS LEONARDUI RINKEVIČIUI SKYRIMO
2011-12-20
T-274
18. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS JONUI ADOMAIČIUI SKYRIMO
2011-12-20
T-273
17. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS JUOZUI SENDŽIKUI SKYRIMO
2011-12-20
T-272
16. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS TADUI SENDŽIKUI SKYRIMO
2011-12-20
T-271
15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-107 DALINIO PAKEITIMO
2011-12-20
T-270
14. DĖL PANAUDOS SUTARTIES, SUDARYTOS 1999 M. RUGPJŪČIO 12 D. SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA ŠAKIŲ LIGONINE, PRIEDO PAPILDYMO
2011-12-20
T-269
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO
2011-12-20
T-268
12. DĖL TURTO PERDAVIMO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS
2011-12-20
T-267
11. DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“
2011-12-20
T-266
10. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO RAJONO GELGAUDIŠKIO VIDURINEI MOKYKLAI
2011-12-20
T-265
9. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SU PRIKLAUSINIAIS, ESANČIŲ ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, MIŠIURKĖS KAIME 11, PRIVATIZAVIMO
2011-12-20
T-264
8. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, VYTAUTO G. 14-3, PRIVATIZAVIMO
2011-12-20
T-263
7. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M.BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR.T-227 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2011-12-20
T-262
6. DĖL TURTO NURAŠYMO
2011-12-20
T-261
5. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LAPKRIČIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-267 PAPILDYMO
2011-12-20
T-260
4. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-205 DALINIO PAKEITIMO
2011-12-20
T-259
3. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO
2011-12-20
T-258
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-30 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2011-12-20
T-257
1. DĖL ŠAKIŲ GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO
2011-12-20
T-256
RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2011 M. GRUODŽIO 20 D. 15.00 VAL., DARBOTVARKĖ
2011-12-20