Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2012-01
9. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KIDULIŲ SENIŪNIJOJE, JUDRIŲ KAIME, TAIKOS G. 4, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2012-01-19
T-9
8. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, STRIŪPŲ KAIME, PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2012-01-19
T-8
7. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIRĖNŲ KAIME, PADALINIMO IR PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2012-01-19
T-7
6. DĖL PRIEDŲ PRIE TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KULTŪROS CENTRŲ DIREKTORIAMS NUSTATYMO
2012-01-19
T-6
5. DĖL PREMIJOS SKYRIMO ANTANUI ANDRIJONUI
2012-01-19
T-5
4. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS ĮREGISTRAVIMO
2012-01-19
T-4
36. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 30, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2012-01-19
T-36
35. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PIRKIMO
2012-01-19
T-35
34. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VANDENS KOKYBĖS GERINIMO SISTEMŲ ĮRENGIMAS ŠLAMŲ KAIMO VANDENVIETĖJE“
2012-01-19
T-34
33. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VANDENS KOKYBĖS GERINIMO SISTEMŲ ĮRENGIMAS MIKYTŲ - PAVILKIJO KAIMO VANDENVIETĖJE“
2012-01-19
T-33
32. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VANDENS KOKYBĖS GERINIMO SISTEMŲ ĮRENGIMAS PLOKŠČIŲ KAIMO VANDENVIETĖJE“
2012-01-19
T-32
31. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VANDENS KOKYBĖS GERINIMO SISTEMŲ ĮRENGIMAS UŽPJAUNIŲ KAIMO VANDENVIETĖJE“
2012-01-19
T-31
30. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ ĮRENGIMAS VALIULIŲ KAIME“
2012-01-19
T-30
3. DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
2012-01-19
T-3
29. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „GIRĖNŲ BENDRUOMENĖS PASTATO STATYBA“
2012-01-19
T-29
28. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „BARZDŲ SENIŪNIJOS BENDRUOMENĖS CENTRO PATALPŲ REMONTAS IR PRITAIKYMAS JAUNIMO IR BENDRUOMENĖS REIKMĖMS“
2012-01-19
T-28
27. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „DEGUTINĖS KAIMO BENDRUOMENĖS CENTRO PATALPŲ REMONTAS IR PRITAIKYMAS BENDRUOMENĖS REIKMĖMS I“
2012-01-19
T-27
26. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „BRIEDŽIŲ BENDRUOMENĖS CENTRO PATALPŲ REMONTAS“
2012-01-19
T-26
25. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „RITINIŲ BENDRUOMENĖS CENTRO PATALPŲ REMONTAS IR PRITAIKYMAS BENDRUOMENĖS REIKMĖMS“
2012-01-19
T-25
24. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „SUDARGO BENDRUOMENĖS CENTRO PATALPŲ PLĖTRA IR PRITAIKYMAS VEIKLOMS“
2012-01-19
T-24
23. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „KURIAME ŠILTUS IR JAUKIUS TARPUČIŲ BENDRUOMENĖS NAMUS“
2012-01-19
T-23
22. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „POILSIO ZONOS ĮRENGIMAS ŽVIRGŽDAIČIŲ MIESTELYJE“
2012-01-19
T-22
21. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „PANOVIŲ BENDRUOMENĖS PATALPŲ PRITAIKYMAS AMATŲ CENTRUI I“
2012-01-19
T-21
20. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „POILSIO ZONOS SUKŪRIMAS KIDULIUOSE“
2012-01-19
T-20
2. DĖL TURTO PERDAVIMO
2012-01-19
T-2
19. DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO
2012-01-19
T-19
18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS PARAMOS ASBESTO TURINTIEMS GAMINIAMS ŠALINTI IŠ VIEŠOJO NAUDOJIMO IR GYVENAMŲJŲ PASTATŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
2012-01-19
T-18
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-13 DALINIO PAKEITIMO
2012-01-19
T-17
16. DĖL PRITARIMO ELEKTRONINIO DIENYNO NAUDOJIMUI KRIŪKŲ VIDURINĖJE MOKYKLOJE
2012-01-19
T-16
15. DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ VYKDYMO MOKINIŲ ATOSTOGŲ METU TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2012-01-19
T-15
14. DĖL LEKĖČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2012-01-19
T-14
13. DĖL GELGAUDIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2012-01-19
T-13
12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-246 PAPILDYMO
2012-01-19
T-12
11. DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO INGAI KAZAKAUSKAITEI UŽSIENYJE MIRUSIOS MOTINOS PALAIKAMS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ PARVEŽTI
2012-01-19
T-11
10. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO LEKĖČIŲ SENIŪNIJOJE, LEKĖČIŲ MIESTELYJE, ŠILO G. 9A, PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2012-01-19
T-10
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-295 DALINIO PAKEITIMO
2012-01-19
T-1
RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2012 M. SAUSIO 19 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ
2012-01-19