Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2012-02
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-3 PAPILDYMO
2012-02-15
T-37
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-263 PAPILDYMO
2012-02-15
T-38
3. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-264 PAPILDYMO
2012-02-15
T-39
4. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LAPKRIČIO 17 D. SPRENDIMO NR. T-246 PAPILDYMO
2012-02-15
T-40
5. DĖL ŠAKIŲ RAJONO GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2012-02-15
T-41
6. DĖL NUMATOMO STATYTI OBJEKTO PRIPAŽINIMO PRIORITETINIU
2012-02-15
T-42
7. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO LEKĖČIŲ MSTL., PUŠYNO G. 22 A, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2012-02-15
T-43
8. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-352 PAKEITIMO
2012-02-15
T-44
9. DĖL PERSONALINIO PRIEDO PRIE TARNYBINIO ATLYGINIMO V. LEBEDŽINSKUI NUSTATYMO
2012-02-15
T-45
10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2012-2014 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
2012-02-15
T-46
11. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS 2012 METAIS VYKDOMŲ MELIORACIJOS OBJEKTŲ (DARBŲ) VARDINIŲ SĄRAŠŲ TVIRTINIMO
2012-02-15
T-47
12. DĖL OFICIALIŲ INFORMACINIŲ PRANEŠIMŲ SKELBIMO
2012-02-15
T-48
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKOS 2012-2015 METAIS BENDROJO PLANO TVIRTINIMO
2012-02-15
T-50
13. DĖL SPRENDIMO PRIĖMIMO
2012-02-15
T-49
17. DĖL SPRENDIMO PRIĖMIMO
2012-02-15
T-53
15. DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR PRADINIO, PAGRINDINIO BEI VIDURINIO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2012-02-15
T-51
18. DĖL ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO
2012-02-15
T-54
16. DĖL PRIĖMIMO MOKYTIS PAGAL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS Į RAJONO SAVIVALDYBĖS SPECIALIĄJĄ IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS TVIRTINIMO
2012-02-15
T-52
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011–2013 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2012-02-29
T-56
3. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012–2014 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO
2012-02-29
T-57
4. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO
2012-02-29
T-58
5. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
2012-02-29
T-59
6. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ RAJONE, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS RAJONO BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
2012-02-29
T-60
7. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-137 DALINIO PAKEITIMO
2012-02-29
T-61
8. DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI
2012-02-29
T-62
9. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2012-02-29
T-63
10. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS JUOZUI BALTRUŠAIČIUI SKYRIMO
2012-02-29
T-64
11. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS LORETAI PUTRIŪTEI SKYRIMO
2012-02-29
T-65
12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-398 DALINIO PAKEITIMO
2012-02-29
T-66
13. DĖL GELGAUDIŠKIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS NEĮGALIŲJŲ DIENOS UŽIMTUMO CENTRO DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS TVIRTINIMO
2012-02-29
T-67
14. DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS SKYRIMO, SKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2012-02-29
T-68
15. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2011 METŲ ATASKAITAI
2012-02-29
T-69
16. DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ŠAKIŲ RAJONO SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS IR KIDULIŲ PAGRINDINES MOKYKLAS BEI ĮPAREIGOJIMO PARENGTI REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠĄ
2012-02-29
T-70
17. DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ŠAKIŲ RAJONO BERŽYNŲ IR SINTAUTŲ PAGRINDINES MOKYKLAS BEI ĮPAREIGOJIMO PARENGTI REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠĄ
2012-02-29
T-71
18. DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINĘ IR ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĘ MOKYKLAS BEI ĮPAREIGOJIMO PARENGTI REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠĄ
2012-02-29
T-72
19. DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ŠAKIŲ RAJONO SIESARTĖNŲ PAGRINDINĘ IR ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĘ MOKYKLAS BEI ĮPAREIGOJIMO PARENGTI REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠĄ
2012-02-29
T-73
20. DĖL SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS
2012-02-29
T-74
21. DĖL LEKĖČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS
2012-02-29
T-75
22. DĖL KRIŪKŲ VIDURINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS
2012-02-29
T-76
23. DĖL GELGAUDIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS
2012-02-29
T-77
24. DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS
2012-02-29
T-78
25. DĖL PLOKŠČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS
2012-02-29
T-79
26. DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS
2012-02-29
T-80
27. DĖL ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS IR BUVEINĖS ADRESO PAKEITIMO
2012-02-29
T-81
1. DĖL SPRENDIMŲ PRIĖMIMO
2012-02-29
T-55