Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2012-03
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2012-03-29
T-82
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS.doc
2012-03-29
T-83
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS.doc
2012-03-29
T-84
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS.doc
2012-03-29
T-85
DĖL PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS.doc
2012-03-29
T-86
DĖL JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS .doc
2012-03-29
T-87
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2011 METAIS PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2012-03-29
T-88
DĖL GELGAUDIŠKIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS .doc
2012-03-29
T-90
DĖL ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS .doc
2012-03-29
T-91
DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS.doc
2012-03-29
T-92
DĖL LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS .doc
2012-03-29
T-93
DĖL GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS .doc
2012-03-29
T-94
DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖS MOKYKLOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS .doc
2012-03-29
T-95
DĖL KRIŪKŲ VIDURINĖS MOKYKLOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS .doc
2012-03-29
T-96
DĖL PLOKŠČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS .doc
2012-03-29
T-97
DĖL GELGAUDIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS .doc
2012-03-29
T-98
DĖL LEKĖČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS .doc
2012-03-29
T-99
DĖL ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS .doc
2012-03-27
T-100
DĖL SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS .doc
2012-03-29
T-101
DĖL ŽVIRGŽDAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS .doc
2012-03-29
T-102
DĖL SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS .doc
2012-03-29
T-103
DĖL KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS .doc
2012-03-29
T-104
DĖL SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS .doc
2012-03-29
T-105
DĖL PALUOBIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS .doc
2012-03-29
T-106
DĖL SIESARTĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS .doc
2012-03-29
T-107
DĖL BERŽYNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS .doc
2012-03-29
T-108
DĖL ŠAKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS.doc
2012-03-29
T-109
DĖL ŠAKIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „BERŽELIS“ 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS.doc
2012-03-29
T-110
DĖL GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELIO „EGLUTĖ“ 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS .doc
2012-03-29
T-111
DĖL KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2012/2013 MOKSLO METAMS.doc
2012-03-29
T-112
DĖL PALUOBIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS .doc
2012-03-29
T-113
DĖL PRIEŠMOKYKLINIO-IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS PALUOBIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE STEIGIMO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2001 M. BIRŽELIO 14 D. SPRENDIMO NR.130 PAKEITIMO.doc
2012-03-29
T-114
DĖL PRIEŠMOKYKLINIO-IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS PLOKŠČIŲ VIDURINĖJE MOKYKLOJE STEIGIMO.doc
2012-03-29
T-115
DĖL MOKYKLOMS PRISKIRIAMŲ TERITORIJŲ TVIRTINIMO.doc
2012-03-29
T-116
DĖL TURTO PERDAVIMO.doc
2012-03-29
T-118
DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, V. KUDIRKOS G. 64, NUOMOS SĄLYGOS TVIRTINIMO.doc
2012-03-29
T-119
DĖL GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO.doc
2012-03-29
T-117
DĖL LĖŠŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO IR NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLAI SKYRIMO TVARKOS TVIRTINIMO.doc
2012-03-29
T-120
DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS.doc
2012-03-29
T-121
DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2012 METŲ VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO.doc
2012-03-29
T-122
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO TVIRTINIMO.doc
2012-03-29
T-123
DĖL PRIEDŲ NUSTATYMO.doc
2012-03-29
T-124
DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS SAULIUI DUKNEVIČIUI SKYRIMO.doc
2012-03-29
T-125
DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS JUOZUI VINSKŪNUI SKYRIMO.doc
2012-03-29
T-126
DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS DANGUOLEI ŠUOPIENEI SKYRIMO.doc
2012-03-29
T-127
DĖL LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO.doc
2012-03-29
T-128
DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO.doc
2012-03-29
T-129
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ LĖŠŲ PANAUDOJIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRAI IR ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO ATSTATYMUI 2012-2014 METŲ PLANO TVIRTINIMO.doc
2012-03-29
T-131
DĖL ŠAKIŲ IR GELGAUDIŠKIO MIESTŲ ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO PARENGIMO.doc
2012-03-29
T-132
DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO .doc
2012-03-29
T-133
DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS PANAIKINIMO.doc
2012-03-29
T-134
DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO MIESTO, ŠIRVINTOS TAKAS GATVĖS AŠINĖS LINIJOS KOORDINAČIŲ NUSTATYMO .doc
2012-03-29
T-135
DĖL TURTO PERDAVIMO .doc
2012-03-29
T-136
DĖL TURTO PERDAVIMO.doc
2012-03-29
T-137
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, ŠAULIŲ G. 4, PERDAVIMO VALSTYBĖS NUOSAVYBĖN.doc
2012-03-29
T-138
DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO.doc
2012-03-29
T-139
DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO.doc
2012-03-29
T-140
DĖL TURTO NURAŠYMO.doc
2012-03-29
T-141
DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO IŠBRAUKIMO IŠ PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO.doc
2012-03-29
T-142
DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI.doc
2012-03-29
T-143
DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SU PRIKLAUSINIU, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESČIO MIESTE, VYTAUTO G. 55-2, PRIVATIZAVIMO.doc
2012-03-29
T-144
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PIRKIMO.doc
2012-03-29
T-145
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-98 DALINIO PAKEITIMO.doc
2012-03-29
T-146
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. RUGPJŪČIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-240 DALINIO PAKEITIMO.doc
2012-03-29
T-147
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-106 DALINIO PAKEITIMO.doc
2012-03-29
T-148
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2010 M. KOVO 25 D. SPRENDIMO NR. T-81 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ INVESTICINIAMS PROJEKTAMS FINANSUOTI ĖMIMO“ DALINIO PAKEITIMO .doc
2012-03-29
T-149
DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ INVESTICINIAMS PROJEKTAMS FINANSUOTI ĖMIMO.doc
2012-03-29
T-150
DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO.doc
2012-03-29
T-151
DĖL VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2012 METŲ PROGRAMOS LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI RAJONO SAVIVALDYBĖJE SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO .doc
2012-03-29
T-152
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011-2017 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO PAPILDYMO IR PATIKSLINIMO .doc
2012-03-29
T-153
DĖL GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO PERĖMIMO.doc
2012-03-29
T-154
DĖL SINTAUTŲ MIESTELIO TERITORIJOS RIBŲ PAKEITIMO .doc
2012-03-29
T-155
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO LEKĖČIŲ SENIŪNIJOJE, LEKĖČIŲ MIESTELYJE, DRAUGYSTĖS G. 22A, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO.doc
2012-03-29
T-156
DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIRĖNŲ KAIME, APJUNGIMO, PADALINIMO Į KETURIS SKLYPUS IR PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO.doc
2012-03-29
T-157
DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, IŽDAGŲ KAIME, EGLIŲ G., DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO.doc
2012-03-29
T-158
DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILTIES ŽIEDAS“ BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI.doc
2012-03-29
T-130