Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2012-04
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NENUSTATYTOS TAPATYBĖS ŽMOGAUS PALAIKŲ LAIDOJIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2012-04-13
T-159
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-58 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 METŲ BIUDŽETO TIKSLINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2012-04-13
T-160
3. DĖL ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2012-04-13
T-161
4. DĖL SIESARTĖNŲ IR ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ BEI ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO TVIRTINIMO
2012-04-13
T-162
5. DĖL KIDULIŲ IR SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ REORGANIZAVIMO TVIRTINIMO
2012-04-13
T-163
6. DĖL SINTAUTŲ IR BERŽYNŲ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ REORGANIZAVIMO TVIRTINIMO
2012-04-13
T-164
7. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO
2012-04-13
T-165
8. DĖL TERITORIJOS PRISKYRIMO NEPRIVATIZUOJAMAI ŽEMEI
2012-04-13
T-166
9. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO LEKĖČIŲ SENIŪNIJOJE, SIRVYDŲ KAIME, PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2012-04-13
T-167
10. DĖL GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO PERĖMIMO
2012-04-13
T-168
1. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS 2011 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2012-04-26
T-169
2. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2011 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2012-04-26
T-170
3. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2011 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2012-04-26
T-171
4. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES 2011 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2012-04-26
T-172
5. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO AMBULATORIJOS 2011 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2012-04-26
T-173
6. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJOS 2011 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2012-04-26
T-174
7. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS 2011 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2012-04-26
T-175
8. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KRIŪKŲ AMBULATORIJOS 2011 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2012-04-26
T-176
9. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PLOKŠČIŲ AMBULATORIJOS 2011 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2012-04-26
T-177
10. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LEKĖČIŲ AMBULATORIJOS 2011 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2012-04-26
T-178
11. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ AMBULATORIJOS 2011 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2012-04-26
T-179
12. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ VADOVO
2012-04-26
T-180
13. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ VADOVO 2011 METŲ ATASKAITOS
2012-04-26
T-181
14. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ VADOVO
2012-04-26
T-182
15. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VADOVO 2011 METŲ ATASKAITOS
2012-04-26
T-183
16. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ VADOVO
2012-04-26
T-184
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. VASARIO 17 D. SPRENDIMO NR. T-4 DALINIO PAKEITIMO
2012-04-26
T-185
18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-191 DALINIO PAKEITIMO
2012-04-26
T-186
19. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO
2012-04-26
T-187
20. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2012-04-26
T-188
21. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2012-04-26
T-189
22. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ELENAI ŽILAITIENEI SKYRIMO
2012-04-26
T-190
23. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VAIDUI ŠAKALIUI SKYRIMO
2012-04-26
T-191
24. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS NIJOLEI PAULAUSKIENEI SKYRIMO
2012-04-26
T-192
25. DĖL FINANSINĖS PARAMOS UŽSIENYJE MIRUSIO (ŽUVUSIO) ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2012-04-26
T-193
26. DĖL ASMENŲ SIUNTIMO IR APGYVENDINIMO GLOBOS NAMUOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2012-04-26
T-194
27. DĖL MAKSIMALIŲ TRUMPALAIKĖS IR ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS
2012-04-26
T-195
28. DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO
2012-04-26
T-196
29. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-57 DALINIO PAKEITIMO
2012-04-26
T-197
30. DĖL PROJEKTO ,,ŠAKIŲ RAJONO KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS PASTATO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, VYTAUTO G. 44, REKONSTRAVIMAS“
2012-04-26
T-198