Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2012-04
30. DĖL PROJEKTO ,,ŠAKIŲ RAJONO KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS PASTATO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, VYTAUTO G. 44, REKONSTRAVIMAS“
2012-04-26
T-198
29. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-57 DALINIO PAKEITIMO
2012-04-26
T-197
28. DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO
2012-04-26
T-196
27. DĖL MAKSIMALIŲ TRUMPALAIKĖS IR ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS
2012-04-26
T-195
26. DĖL ASMENŲ SIUNTIMO IR APGYVENDINIMO GLOBOS NAMUOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2012-04-26
T-194
25. DĖL FINANSINĖS PARAMOS UŽSIENYJE MIRUSIO (ŽUVUSIO) ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2012-04-26
T-193
24. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS NIJOLEI PAULAUSKIENEI SKYRIMO
2012-04-26
T-192
23. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VAIDUI ŠAKALIUI SKYRIMO
2012-04-26
T-191
22. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ELENAI ŽILAITIENEI SKYRIMO
2012-04-26
T-190
21. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2012-04-26
T-189
20. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2012-04-26
T-188
19. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO
2012-04-26
T-187
18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-191 DALINIO PAKEITIMO
2012-04-26
T-186
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. VASARIO 17 D. SPRENDIMO NR. T-4 DALINIO PAKEITIMO
2012-04-26
T-185
16. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ VADOVO
2012-04-26
T-184
15. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VADOVO 2011 METŲ ATASKAITOS
2012-04-26
T-183
14. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ VADOVO
2012-04-26
T-182
13. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ VADOVO 2011 METŲ ATASKAITOS
2012-04-26
T-181
12. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ VADOVO
2012-04-26
T-180
11. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ AMBULATORIJOS 2011 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2012-04-26
T-179
10. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LEKĖČIŲ AMBULATORIJOS 2011 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2012-04-26
T-178
9. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PLOKŠČIŲ AMBULATORIJOS 2011 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2012-04-26
T-177
8. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KRIŪKŲ AMBULATORIJOS 2011 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2012-04-26
T-176
7. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS 2011 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2012-04-26
T-175
6. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJOS 2011 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2012-04-26
T-174
5. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO AMBULATORIJOS 2011 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2012-04-26
T-173
4. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES 2011 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2012-04-26
T-172
3. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2011 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2012-04-26
T-171
2. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2011 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2012-04-26
T-170
1. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS 2011 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2012-04-26
T-169
10. DĖL GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO PERĖMIMO
2012-04-13
T-168
9. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO LEKĖČIŲ SENIŪNIJOJE, SIRVYDŲ KAIME, PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2012-04-13
T-167
8. DĖL TERITORIJOS PRISKYRIMO NEPRIVATIZUOJAMAI ŽEMEI
2012-04-13
T-166
7. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO
2012-04-13
T-165
6. DĖL SINTAUTŲ IR BERŽYNŲ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ REORGANIZAVIMO TVIRTINIMO
2012-04-13
T-164
5. DĖL KIDULIŲ IR SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ REORGANIZAVIMO TVIRTINIMO
2012-04-13
T-163
4. DĖL SIESARTĖNŲ IR ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ BEI ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO TVIRTINIMO
2012-04-13
T-162
3. DĖL ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2012-04-13
T-161
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-58 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 METŲ BIUDŽETO TIKSLINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2012-04-13
T-160
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NENUSTATYTOS TAPATYBĖS ŽMOGAUS PALAIKŲ LAIDOJIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2012-04-13
T-159
RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2012 M. BALANDŽIO 13 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ
2012-04-13
RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2012 M. BALANDŽIO 26 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ
2012-04-26