Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2012-06
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-58 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2012-06-28
T-236
3. DĖL ŽEMĖS, ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ LENGVATŲ IR ŽEMĖS BEI ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ TERMINO NUSTATYMO 2012 METAMS
2012-06-28
T-238
4. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS ASOCIACIJAI ŠAKIŲ DZIUDO SPORTO KLUBUI „AUDRA“
2012-06-28
T-239
5. DĖL TURTO PERDAVIMO
2012-06-28
T-240
6. DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI
2012-06-28
T-241
7. DĖL PRIESTATO STATYBOS
2012-06-28
T-242
8. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LAPKRIČIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-267 PAPILDYMO
2012-06-28
T-243
9. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-228 PAPILDYMO
2012-06-28
T-244
10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-296 PAKEITIMO
2012-06-28
T-245
11. DĖL SUTARTIES SUDARYMO IR NUOMOS MOKESČIO NUSTATYMO
2012-06-28
T-246
12. DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LAIKO NUSTATYMO MASINIUOSE RENGINIUOSE
2012-06-28
T-247
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MIESTŲ IR GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ STATINIŲ TINKAMOS PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
2012-06-28
T-248
14. DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2012-06-28
T-249
15. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ARŪNUI GUDAIČIUI SKYRIMO
2012-06-28
T-250
16. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS JUOZUI MASTEIKAI SKYRIMO
2012-06-28
T-251
17. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ALBINAI AUGAITIENEI SKYRIMO
2012-06-28
T-252
18. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS SKYRIMO
2012-06-28
T-253
19. DĖL DALYVAVIMO PROJEKTE
2012-06-28
T-254
20. DĖL GYVENTOJŲ TELKIMO VISUOMENEI NAUDINGAI VEIKLAI ATLIKTI TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2012-06-28
T-255
21. DĖL GELGAUDIŠKIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ NUOMOS ĮKAINIŲ NUSTATYMO
2012-06-28
T-256
22. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
2012-06-28
T-257
23. DĖL TURTO PERDAVIMO
2012-06-28
T-258
24. DĖL TURTO PERDAVIMO
2012-06-28
T-259
25. DĖL PRITARIMO ELEKTRONINIO DIENYNO NAUDOJIMUI ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖJE MOKYKLOJE
2012-06-28
T-260
26. DĖL GELGAUDIŠKIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS NUOSTATŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2012-06-28
T-261
27. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-51 IR 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T-112 PRIEDŲ DALINIO PAKEITIMO
2012-06-28
T-262
28. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, SODŲ G. 2, PADALINIMO Į DU SKLYPUS DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2012-06-28
T-263
29. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-57 DALINIO PAKEITIMO
2012-06-28
T-264
30. DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2012-06-28
T-265
31. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO PIRMININKO PAVADUOTOJO SKYRIMO
2012-06-28
T-266
32. DĖL MOKYKLINO AUTOBUSO PERĖMIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
2012-06-28
T-267
33. DĖL IŠORINĖS POLITINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
2012-06-28
T-268
34. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ SLAVIKŲ SENIŪNIJOJE, SLAVIKŲ KAIME, PASIENIEČIŲ G. 2, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI
2012-06-28
T-269
2. DĖL GALIMYBĖS BALSUOTI
2012-06-28
T-237