Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2012-07
1. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES DIREKTORIAUS MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIO NUSTATYMO
2012-07-26
T-270
2. DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ KRIŪKŲ IR PLOKŠČIŲ AMBULATORIJŲ ĮPAREIGOJIMO PARENGTI IR PASKELBTI REORGANIZAVIMO SĄLYGAS
2012-07-26
T-271
3. DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PAKEITIMO
2012-07-26
T-272
4. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VIRGINIJAI PODERIENEI SKYRIMO
2012-07-26
T-273
5. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2012-07-26
T-274
6. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATŲ PAKEITIMO
2012-07-26
T-275
7. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIEDRUČIŲ KAIME, MIŠKO G. 34 PADALINIMO Į KETURIS SKLYPUS, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2012-07-26
T-276
8. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, SUFORMAVIMO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIRĖNŲ KAIME MUZIEJAUS G., DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2012-07-26
T-277
9. DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIRĖNŲ KAIME APJUNGIMO, PADALINIMO Į TRIS SKLYPUS IR PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2012-07-26
T-278
10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2011 METŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO APYSKAITOS TVIRTINIMO
2012-07-26
T-279
11. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LAPKRIČIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-274 DALINIO PAKEITIMO
2012-07-26
T-280
12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. T-262 DALINIO PAKEITIMO
2012-07-26
T-281
13. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO
2012-07-26
T-282
14. DĖL VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO
2012-07-26
T-283
15. DĖL TURTO PERDAVIMO
2012-07-26
T-284
16. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ SLAVIKŲ SENIŪNIJOJE, SLAVIKŲ KAIME, BAŽNYČIOS G. 1, PERDAVIMO
2012-07-26
T-285
17. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO PLOKŠČIŲ SENIŪNIJOJE, VONIŠKIŲ KAIME, SAULĖTEKIO G. 2, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS ASOCIACIJAI VONIŠKIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS CENTRUI
2012-07-26
T-286
18. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS LABDAROS IR PARAMOS FONDUI ŠAKIŲ BENDRUOMENĖS CENTRAS
2012-07-26
T-287
19. DĖL DARBO SUTARTIES SU DALIUMI JASEVIČIUMI NUTRAUKIMO ŠALIŲ SUSITARIMU
2012-07-26
T-288
20. DĖL DARBO SUTARTIES SU ROLANDU KUČIAUSKU NUTRAUKIMO ŠALIŲ SUSITARIMU
2012-07-26
T-289
21. DĖL RASELĖS JAKAITIENĖS DARBO SANTYKIŲ TĘSTINUMO
2012-07-26
T-290
22. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-95 „DĖL PROJEKTO „ZANAVYKŲ KRAŠTO MUZIEJAUS PLĖTRA““ DALINIO PAKEITIMO
2012-07-26
T-291
23. DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SU BALTARUSIJOS RESPUBLIKOS KLECKY RAJONO VYKDOMUOJU KOMITETU SUSITARIMUI
2012-07-26
T-292
24. DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO ALGIMANTUI DAMIJONAIČIUI
2012-07-26
T-293