Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2012-09
1. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VYRIAUSIOJO GYDYTOJO MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIO NUSTATYMO
2012-09-27
T-308
2. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES
2012-09-27
T-309
3. DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS
2012-09-27
T-310
4. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS
2012-09-27
T-311
5. DĖL TURTO PERDAVIMO
2012-09-27
T-312
6. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2012-09-27
T-313
7. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO
2012-09-27
T-314
8. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LAPKRIČIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-267 PAPILDYMO
2012-09-27
T-315
9. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-58 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2012-09-27
T-316
10. DĖL FINANSINĖS PARAMOS UŽSIENYJE MIRUSIO (ŽUVUSIO) ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2012-09-27
T-317
11. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO GELGAUDIŠKIO SENIŪNIJOJE, SKAISTAKAIMIO KAIME DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2012-09-27
T-318
12. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIEDRUČIŲ KAIME, DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ PAKEITIMO
2012-09-27
T-319
13. DĖL ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS BENDROJO PLANO SU GIS SISTEMA KONCEPCIJOS TVIRTINIMO
2012-09-27
T-320
14. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2012-09-27
T-321
15. DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO IR PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO
2012-09-27
T-322
16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-268 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2012-09-27
T-323
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-57 DALINIO PAKEITIMO
2012-09-27
T-324
18. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS BERŽYNŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIUJE
2012-09-27
T-325
19. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASĘ PLOKŠČIŲ VIDURINĖJE MOKYKLOJE
2012-09-27
T-326
20. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOJE
2012-09-27
T-327
21. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASĘ LEKĖČIŲ VIDURINĖJE MOKYKLOJE
2012-09-27
T-328
22. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES KRIŪKŲ VIDURINĖJE MOKYKLOJE
2012-09-27
T-329
23. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOJE
2012-09-27
T-330
24. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖJE MOKYKLOJE IR ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖS MOKYKLOS SIESARTĖNŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIUJE
2012-09-27
T-331
25. DĖL KRIŪKŲ VIDURINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2012-09-27
T-332
26. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T-112 PRIEDO PAKEITIMO
2012-09-27
T-333
27. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-52 PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2012-09-27
T-334
28. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-13 PAPILDYMO
2012-09-27
T-335
29. DĖL LEIDIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIAMS DIRBTI PAPILDOMĄ PEDAGOGINĮ DARBĄ LAISVU NUO PAGRINDINIO DARBO LAIKU
2012-09-27
T-336
30. DĖL PRITARIMO ELEKTRONINIO DIENYNO NAUDOJIMUI LEKĖČIŲ VIDURINĖJE MOKYKLOJE
2012-09-27
T-337
31. DĖL KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS ŠVIETIMO PAGALBOS, SOCIALINĖS PARAMOS, SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANTIEMS IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS IR JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS) TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2012-09-27
T-338
32. DĖL GELGAUDIŠKIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2012-09-27
T-339
33. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2012-09-27
T-340
34. DĖL TYLIŲJŲ VIEŠŲJŲ IR GAMTOS ZONŲ NUSTATYMO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
2012-09-27
T-341
35. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BALANDŽIO 13 D. SPRENDIMO NR. T-168 „DĖL GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO PERĖMIMO“ PAPILDYMO
2012-09-27
T-342
36. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4
2012-09-27
T-343