Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2012-12
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-58 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2012-12-20
T-401
2. DĖL TURTO PERDAVIMO
2012-12-20
T-402
3. DĖL TURTO PERDAVIMO
2012-12-20
T-403
4. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU LABDAROS FONDU LEKĖČIŲ BENDRUOMENĖS CENTRU NUTRAUKIMO
2012-12-20
T-404
5. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-205 DALINIO PAKEITIMO
2012-12-20
T-405
6. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO
2012-12-20
T-406
7. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-394 DALINIO PAKEITIMO
2012-12-20
T-407
8. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2012-12-20
T-408
9. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2012 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS PAKEITIMO IR IŠDĖSTYMO NAUJA REDAKCIJA
2012-12-20
T-409
10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 M. VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS IR VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
2012-12-20
T-410
11. DĖL TURTO PERDAVIMO
2012-12-20
T-411
12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJŲ PARENGTŲ 2013–2015 METŲ MOKYTOJŲ ATESTACIJOS PROGRAMŲ TVIRTINIMO
2012-12-20
T-412
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ NUSTATYMO
2012-12-20
T-413
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011-2017 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO PAPILDYMO IR PATIKSLINIMO
2012-12-20
T-414
15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T-75 DALINIO PAKEITIMO
2012-12-20
T-415
16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-57 DALINIO PAKEITIMO
2012-12-20
T-416
17. DĖL ŠAKIŲ RAJONO DEGALINIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMOS PAPILDYMO RENGIMO
2012-12-20
T-417
18. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS JURIJ ČOMOLIAK SKYRIMO
2012-12-20
T-418
19. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS DAIVAI JACKŪNIENEI SKYRIMO
2012-12-20
T-419
20. DĖL VIENKARTINĖS PINIGINĖS IŠMOKOS VILMAI BIELSKIENEI
2012-12-20
T-420
21. DĖL VIENKARTINĖS PINIGINĖS IŠMOKOS IRENAI DRAZDAUSKIENEI
2012-12-20
T-421
22. DĖL VIENKARTINĖS PRIEMOKOS IŠMOKĖJIMO RIMAI RAUKTIENEI
2012-12-20
T-422
23. DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO ALGIMANTUI DAMIJONAIČIUI
2012-12-20
T-423
24. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-105 DALINIO PAKEITIMO
2012-12-20
T-424