Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2013-02
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-226 PAPILDYMO
2013-02-08
T-39
2. DĖL PAVEDIMO VYKDYTI MERO PAREIGAS
2013-02-08
T-40
1. DĖL JUOZO BERTAŠIAUS NEATVYKIMO Į DARBĄ DARBDAVIO LEIDIMU
2013-02-28
T-41
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-02-28
T-42
3. DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO
2013-02-28
T-43
4. DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, VALIULIŲ KAIME DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2013-02-28
T-44
5. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-71 DALINIO PAKEITIMO
2013-02-28
T-45
6. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2012 METŲ ATASKAITAI
2013-02-28
T-46
7. DĖL ZYPLIŲ DVARO SODYBOS ARKLIDŽIŲ PASTATE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2013-02-28
T-47
8. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2012 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS IR RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2013 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS TVIRTINIMO
2013-02-28
T-48
9. DĖL ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLOS MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2013-02-28
T-49
10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ 2013 METŲ VEIKLOS PROGRAMŲ TVIRTINIMO
2013-02-28
T-50
11. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ PROGRAMŲ TVIRTINIMO
2013-02-28
T-51
12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO
2013-02-28
T-52
13. DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO
2013-02-28
T-53
14. DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ INVESTICINIAMS PROJEKTAMS FINANSUOTI ĖMIMO
2013-02-28
T-54
15. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, V. KUDIRKOS G. 64, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS ASOCIACIJAI SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONIŲ GLOBOS BENDRIJAI „ŠAKIŲ VILTIS“
2013-02-28
T-55
16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37, NUOMOS SUTARTIES SUDARYMO NAUJAM TERMINUI
2013-02-28
T-56
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ LUKŠIŲ SENIŪNIJOJE, LIEPALOTŲ KAIME, MOKYKLOS G. 35 , NUOMOS SUTARTIES SUDARYMO NAUJAM TERMINUI
2013-02-28
T-57
18. DĖL TURTO NURAŠYMO
2013-02-28
T-58
19. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2013-2015 M. INVESTICIJŲ PLANO SUDERINIMO
2013-02-28
T-59
20. DĖL ĮPAREIGOJIMO UAB „ŠAKIŲ VANDENYS“ VYKDYTI DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ADMINISTRATORIAUS FUNKCIJAS
2013-02-28
T-60