Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2013-03
39. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2013-03-28
T-99
38. DĖL SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2001 M. GRUODŽIO 13 D. SPRENDIMO NR. T- 263 IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. GEGUŽĖS 8 D. SPRENDIMO NR. T-25 PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
2013-03-28
T-98
37. DĖL STUDIJŲ RĖMIMO NUOSTATŲ, PARAIŠKOS IR SUTARTIES FORMŲ TVIRTINIMO
2013-03-28
T-97
36. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS DIANAI ZUBRICKIENEI SKYRIMO
2013-03-28
T-96
35. DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖS MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKOS IR PAVADINIMO PAKEITIMO
2013-03-28
T-95
34. DĖL LEKĖČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKOS IR PAVADINIMO PAKEITIMO
2013-03-28
T-94
33. DĖL KRIŪKŲ VIDURINĖS MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKOS IR PAVADINIMO PAKEITIMO
2013-03-28
T-93
32. DĖL GELGAUDIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKOS IR PAVADINIMO PAKEITIMO
2013-03-28
T-92
31. DĖL PLOKŠČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKOS IR PAVADINIMO PAKEITIMO
2013-03-28
T-91
30. DĖL SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS
2013-03-28
T-90
29. DĖL KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO BEI MIŠRIŲ UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2013/2014 MOKSLO METAMS
2013-03-28
T-89
28. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-50 PRIEDO PAKEITIMO
2013-03-28
T-88
27. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-51 PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2013-03-28
T-87
26. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO NUOSTATAI
2013-03-28
T-86
25. DĖL ŠAKIŲ RAJONO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-85
24. DĖL GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELIO „EGLUTĖ“ 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-84
23. DĖL ŠAKIŲ „BERŽELIO“ MOKYKLOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-83
22. DĖL KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-82
21. DĖL SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-81
20. DĖL PALUOBIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-80
19. DĖL SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-79
18. DĖL LEKĖČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-78
17. DĖL GELGAUDIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-77
16. DĖL PLOKŠČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-76
15. DĖL KRIŪKŲ VIDURINĖS MOKYKLOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-75
14. DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖS MOKYKLOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-74
13. DĖL ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-73
12. DĖL GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-72
11. DĖL LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-71
10. DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-70
9. DĖL ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-69
8. DĖL GELGAUDIŠKIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-68
7. DĖL ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-67
6. DĖL JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-66
5. DĖL PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-65
4. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-64
3. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-63
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2013-03-28
T-62
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-226 DALINIO PAKEITIMO
2013-03-28
T-61
64. DĖL PROJEKTO „INTEGRALIOS PAGALBOS PLĖTRA ŠAKIŲ RAJONE“
2013-03-28
T-124
63. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VITUI BRAZAIČIUI SKYRIMO
2013-03-28
T-123
62. DĖL LEIDIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ IMTI PASKOLĄ
2013-03-28
T-122
61. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2013-03-28
T-121
60. DĖL VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO
2013-03-28
T-120
59. DĖL TURTO PERDAVIMO
2013-03-28
T-119
58. DĖL TURTO PERDAVIMO
2013-03-28
T-118
57. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2013-03-28
T-117
56. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES SUDARYMO NAUJAM TERMINUI
2013-03-28
T-116
55. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES SUDARYMO NAUJAM TERMINUI
2013-03-28
T-115
54. DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS KRIŪKŲ SENIŪNIJOJE, JOGINIŠKIŲ KAIME, MOKYKLOS G. 2, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS ASOCIACIJAI KRIŪKŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI
2013-03-28
T-114
53. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA KRIŪKŲ BENDRUOMENĖS CENTRU NUTRAUKIMO
2013-03-28
T-113
52. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS 2013-2015 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
2013-03-28
T-112
51. DĖL BŪTINŲ KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO VISUOMENEI TVIRTINIMO
2013-03-28
T-111
50. DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ NUOSTOLIUS, PATIRTUS VYKDANT KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ ĮSIPAREIGOJIMUS, APSKAIČIAVIMO IR IŠMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2013-03-28
T-110
49. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR.T-84 DALINIO PAKEITIMO
2013-03-28
T-109
48. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR NARKOTIKŲ KONTROLĖS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2013-03-28
T-108
47. DĖL GELGAUDIŠKIO MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO TVIRTINIMO
2013-03-28
T-107
46. DĖL ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS BENDROJO PLANO SU GIS SISTEMA TVIRTINIMO
2013-03-28
T-106
45. DĖL GRIŠKABŪDŽIO MIESTELIO TERITORIJOS BENDROJO PLANO TVIRTINIMO
2013-03-28
T-105
44. DĖL LUKŠIŲ MIESTELIO TERITORIJOS BENDROJO PLANO TVIRTINIMO
2013-03-28
T-104
43. DĖL LEKĖČIŲ MIESTELIO TERITORIJOS BENDROJO PLANO TVIRTINIMO
2013-03-28
T-103
42. DĖL DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMU NR. T-395, SPRENDINIŲ PAKEITIMO
2013-03-28
T-102
41. DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS. (III ETAPAS). DARBAI“
2013-03-28
T-101
40. DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO SENIŪNIJŲ TERITORIJŲ IR GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ RIBŲ PATIKSLINIMO SPECIALUSIS PLANAS“
2013-03-28
T-100
RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2013 M. KOVO 28 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ
2013-03-28