Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2013-04
1. DĖL JUOZO BERTAŠIAUS GRĮŽIMO Į DARBĄ
2013-04-25
T-125
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-52 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2013-04-25
T-126
3. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VADOVO 2012 METŲ ATASKAITOS
2013-04-25
T-127
4. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ VADOVO
2013-04-25
T-128
5. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ VADOVO
2013-04-25
T-129
6. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ VADOVO
2013-04-25
T-130
7. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ VADOVO 2012 METŲ ATASKAITOS
2013-04-25
T-131
8. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 35-3, PASKIRTIES PAKEITIMO
2013-04-25
T-132
9. DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI
2013-04-25
T-133
10. DĖL 76/100 DALIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SU RŪSIU, ESANČIŲ ŠAKIŲ MIESTE, JAUNYSTĖS TAKE 4-32, PRIVATIZAVIMO
2013-04-25
T-134
11. DĖL LEIDIMO ATLIKTI NUOMOJAMŲ NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, V. KUDIRKOS G. 104, PAPRASTĄJĮ REMONTĄ
2013-04-25
T-135
12. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA KRIŪKŲ AMBULATORIJA NUTRAUKIMO
2013-04-25
T-136
13. DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KRIŪKŲ AMBULATORIJAI
2013-04-25
T-137
14. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS
2013-04-25
T-138
15. DĖL TURTO PERDAVIMO
2013-04-25
T-139
16. DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ INVESTICINIAMS PROJEKTAMS FINANSUOTI ĖMIMO
2013-04-25
T-140
17. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS 2012 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2013 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
2013-04-25
T-141
18. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2012 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2013 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
2013-04-25
T-142
19. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2012 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2013 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
2013-04-25
T-143
20. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES 2012 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2013 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
2013-04-25
T-144
21. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO AMBULATORIJOS 2012 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2013 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
2013-04-25
T-145
22. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJOS 2012 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2013 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
2013-04-25
T-146
23. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS 2012 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2013 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
2013-04-25
T-147
24. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KRIŪKŲ AMBULATORIJOS 2012 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2013 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
2013-04-25
T-148
25. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PLOKŠČIŲ AMBULATORIJOS 2012 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2013 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
2013-04-25
T-149
26. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LEKĖČIŲ AMBULATORIJOS 2012 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2013 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
2013-04-25
T-150
27. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ AMBULATORIJOS 2012 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2013 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
2013-04-25
T-151
28. DĖL VIEŠO KONKURSO LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ STEIGĖJA YRA SAVIVALDYBĖ, VADOVŲ PAREIGOMS EITI NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2013-04-25
T-152
29. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ NUSTATYMO
2013-04-25
T-153
30. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS GINTAUTUI KRIŠČIOKAIČIUI SKYRIMO
2013-04-25
T-154
31. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS EVALDUI RAŽEVIČIUI SKYRIMO
2013-04-25
T-155
32. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO TVIRTINIMO
2013-04-25
T-156
33. DĖL RAIMONDO JANUŠEVIČIAUS SKYRIMO ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO DIREKTORIUMI
2013-04-25
T-157
34. DĖL GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS „PUMPURĖLIS“PARUOŠIAMOSIOS GRUPĖS PAVADINIMO PAKEITIMO
2013-04-25
T-158
35. DĖL LEKĖČIŲ VIDURINĖS (PAGRINDINĖS) MOKYKLOS PARUOŠIAMOSIOS GRUPĖS PAVADINIMO PAKEITIMO
2013-04-25
T-159
37. DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO (PRIEMIESTINIO)
2013-04-25
T-161
38. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2013 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS PAKEITIMO
2013-04-25
T-162
39. DĖL GELGAUDIŠKIO SPECIALIOJOJE MOKYKLOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2013-04-25
T-163
40. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR.T-47 ,,DĖL ZYPLIŲ DVARO SODYBOS ARKLIDŽIŲ PASTATE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2013-04-25
T-164
41. DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LICENCIJŲ IŠDAVIMO TVARKOS TVIRTINIMO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
2013-04-25
T-165
42. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIEDRUČIŲ KAIME, PADALINIMO IR PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO
2013-04-25
T-166
43. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIEDRUČIŲ KAIME, ŪKININKŲ G., PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO
2013-04-25
T-167
44. DĖL VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013-2015 METŲ PROGRAMOS
2013-04-25
T-168
45. DĖL PRITARIMO MAITINIMO LABDAROS BŪDU PASLAUGAI
2013-04-25
T-169
46. DĖL PROJEKTO „INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS ŠAKIŲ RAJONE PROGRAMA II“
2013-04-25
T-170
36. DĖL SPRENDIMO PRIĖMIMO
2013-04-25
T-160