Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2013-05
55. DĖL PROJEKTO „GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS RESTAURAVIMAS IR KOMPLEKSIŠKAS PRITAIKYMAS TURIZMO REIKMĖMS“ PAPILDOMO FINANSAVIMO
2013-05-30
T-225
54. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO
2013-05-30
T-224
53. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO NUOSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS TVIRTINIMO
2013-05-30
T-223
52. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR.T-176 „DĖL SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS TARYBOS SUDARYMO“
2013-05-30
T-222
51. DĖL TURTO PERDAVIMO
2013-05-30
T-221
50. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-318 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2013-05-30
T-220
49. DĖL SPECIALIOSIOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS STEIGIMO ŠAKIŲ „BERŽELIO“ MOKYKLOJE
2013-05-30
T-219
48. DĖL KRIŪKŲ VIDURINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS „PUŠELĖ“ PARUOŠIAMOSIOS GRUPĖS PAVADINIMO PAKEITIMO
2013-05-30
T-218
47. DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖS MOKYKLOS VIDAUS PATALPŲ MODERNIZAVIMO IR LAUKO GERBŪVIO DARBŲ ĮRENGIMO PROJEKTO ĮTRAUKIMO Į 2014-2016 METŲ VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMĄ
2013-05-30
T-217
46. DĖL BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSŲ ORGANIZAVIMO IR JŲ RENGIMO UŽTIKRINIMO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS
2013-05-30
T-216
45. DĖL MOKINIŲ PAVEŽĖJIMO KELEIVINIU TRANSPORTU ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2013-05-30
T-215
44. DĖL PRIĖMIMO MOKYTIS PAGAL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS Į RAJONO SAVIVALDYBĖS SPECIALIĄJĄ IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS BEI IŠVYKIMO IŠ MOKYKLOS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2013-05-30
T-214
43. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELĮ „EGLUTĖ“
2013-05-30
T-213
42. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „VYTURĖLIS“ IR BERŽYNŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS IKIMOKYKLINIO-PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2013-05-30
T-212
41. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI PALUOBIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO–PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2013-05-30
T-211
40. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO-PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2013-05-30
T-210
39. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO – PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ IR KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS IKIMOKYKLINIO-PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2013-05-30
T-209
38. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖS MOKYKLOS SIESARTĖNŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS IKIMOKYKLINIO- PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2013-05-30
T-208
37. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI PLOKŠČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO-PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2013-05-30
T-207
36. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KRIŪKŲ VIDURINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „PUŠELĖ”
2013-05-30
T-206
35. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO-PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2013-05-30
T-205
34. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „PUMPURĖLIS“ IR GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS BARZDŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS IKIMOKYKLINIO-PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2013-05-30
T-204
33. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „LINELIS“ IR PANOVIŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS IKIMOKYKLINIO-PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2013-05-30
T-203
32. DĖL PRIORITETINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ VEIKLŲ NUSTATYMO
2013-05-30
T-202
31. DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLOS VALDYMO TOBULINIMAS DIEGIANT STRATEGINIO PLANAVIMO, PROJEKTŲ, UŽDUOČIŲ IR DOKUMENTŲ VALDYMO SISTEMAS“
2013-05-30
T-201
30. DĖL PROJEKTO „GRIŠKABŪDŽIO IR BARZDŲ MEDINĖS ARCHITEKTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMAS IR ATGAIVINIMAS“
2013-05-30
T-200
29. DĖL PROJEKTO „KATILIŲ VANDENS KOKYBĖS GERINIMAS“
2013-05-30
T-199
28. DĖL FUNKCIJŲ PERDAVIMO PLOKŠČIŲ MOKYKLAI-DAUGIAFUNKCIAM CENTRUI
2013-05-30
T-198
27. DĖL ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO DIREKTORIAUS TARNYBINIO ATLYGINIMO PRIEDO NUSTATYMO
2013-05-30
T-197
26. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS RYČIUI URBANAVIČIUI SKYRIMO
2013-05-30
T-196
25. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VALDUI VEDEGIUI SKYRIMO
2013-05-30
T-195
24. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS EDMUNDUI REIMERIUI SKYRIMO
2013-05-30
T-194
23. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ALDONAI BATAITIENEI SKYRIMO
2013-05-30
T-193
22. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ODETAI BASTIENEI SKYRIMO
2013-05-30
T-192
21. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO 2013–2020 M. PROGRAMOS TVIRTINIMO, PROGRAMOS PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO BEI ŠIOS KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2013-05-30
T-191
20. DĖL PRITARIMO KAIMŲ PAVADINIMAMS IR JŲ TERITORIJŲ RIBŲ PLANAMS
2013-05-30
T-190
19. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, STRIŪPŲ KAIME, ŽALIOJI G. 19 IR STRIŪPŲ KAIME, ATIDALINIMO, SKLYPO DALIES PASKIRTIES PAKEITIMO BEI APJUNGIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2013-05-30
T-189
18. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, BRIEDŽIŲ KAIME, BRIEDŽIŲ G. 2A, IŠPLĖTIMO VALSTYBINĖS ŽEMĖS SĄSKAITA DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2013-05-30
T-188
17. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO SINTAUTŲ SENIŪNIJOJE, SINTAUTŲ MIESTELYJE, EŽERO G. 2, BŪDO IR POBŪDŽIO PAPILDYMO BEI IŠPLĖTIMO VALSTYBINĖS ŽEMĖS SĄSKAITA DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2013-05-30
T-187
16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BALANDŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-8 DALINIO PAKEITIMO
2013-05-30
T-186
15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ IR ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO PRIORITETŲ 2013 METAMS NUSTATYMO
2013-05-30
T-185
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-226 PAPILDYMO
2013-05-30
T-184
13. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESČIO SENIŪNIJOJE, PANOVIŲ KAIME, J. LINGIO G. 1A, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS ASOCIACIJAI ŠAKIŲ RAJONO BENDRUOMENIŲ CENTRŲ ASOCIACIJAI
2013-05-30
T-183
12. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, ŠAULIŲ G. 20, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS ASOCIACIJAI VISUOMENINEI ORGANIZACIJAI „GELBĖKIT VAIKUS“
2013-05-30
T-182
11. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ RAJONO GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELIUI „EGLUTĖ“
2013-05-30
T-181
10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-264 DALINIO PAKEITIMO
2013-05-30
T-180
9. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. RUGSĖJO 20 D. SPRENDIMO NR. T-192 DALINIO PAKEITIMO
2013-05-30
T-179
8. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-106 DALINIO PAKEITIMO
2013-05-30
T-178
7. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T-37 DALINIO PAKEITIMO
2013-05-30
T-177
6. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. 20 DALINIO PAKEITIMO
2013-05-30
T-176
5. DĖL NUOMOS SUTARTIES SU AKCINE BENDROVE LIETUVOS PAŠTU NUTRAUKIMO
2013-05-30
T-175
4. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFO NUSTATYMO 2014 METAMS
2013-05-30
T-174
3. DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2014 METAMS
2013-05-30
T-173
2. DĖL SPRENDIMŲ PRIĖMIMO
2013-05-30
T-172
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-52 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2013-05-30
T-171
prie535_2.doc
2013-05-13
prie AT-535
.RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ
2013-05-30