Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2013-06
40. DĖL FINANSINĖS PARAMOS UŽSIENYJE MIRUSIO (ŽUVUSIO) ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2013-06-27
T-265
39. DĖL FINANSINĖS PARAMOS UŽSIENYJE MIRUSIO (ŽUVUSIO) ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2013-06-27
T-264
38. DĖL KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO
2013-06-27
T-263
37. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KIDULIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAUDINĖS KAIME, ATEITIES G. 9, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO NUSTATYMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2013-06-27
T-262
36. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO LUKŠIŲ SENIŪNIJOJE, LIEPALOTŲ KAIME, PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2013-06-27
T-261
35. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIEDRUČIŲ KAIME, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO NUSTATYMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2013-06-27
T-260
34. DĖL TERITORIJŲ PRISKYRIMO NEPRIVATIZUOJAMAI ŽEMEI
2013-06-27
T-259
33. DĖL LEIDIMO RENGTI SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ NUSTATYMO DOKUMENTĄ
2013-06-27
T-258
32. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. 85 DALINIO PAKEITIMO
2013-06-27
T-257
31. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI ŠAKIŲ „BERŽELIO“ MOKYKLĄ
2013-06-27
T-256
30. DĖL TURTO PERDAVIMO
2013-06-27
T-255
29. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, SENIŪNIJŲ TRANSPORTO, VEŽANČIO MOKINIUS, IR GELTONŲJŲ AUTOBUSŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2013-06-27
T-254
28. DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO
2013-06-27
T-253
27. DĖL PRITARIMO ELEKTRONINIO DIENYNO NAUDOJIMUI SINTAUTŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2013-06-27
T-252
26. DĖL PRITARIMO ELEKTRONINIO DIENYNO NAUDOJIMUI KIDULIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE IR KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS SKYRIUJE
2013-06-27
T-251
25. DĖL ĮKAINIŲ TVIRTINIMO
2013-06-27
T-250
24. DĖL GELGAUDIŠKIO DVARO KONCESIJOS
2013-06-27
T-249
23. DĖL PLOKŠČIŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO PAPILDOMŲ DARBŲ
2013-06-27
T-248
22. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-51 DALINIO PAKEITIMO
2013-06-27
T-247
21. DĖL ASTOS PRANAITIENĖS SKYRIMO KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ DIREKTORE
2013-06-27
T-246
20. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-34 DALINIO PAKEITIMO
2013-06-27
T-245
19. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ASTAI BUNIKIENEI SKYRIMO
2013-06-27
T-244
18. DĖL LEIDIMO SUMONTUOTI DUOMENŲ PERDAVIMO ĮRANGĄ
2013-06-27
T-243
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-84 PAPILDYMO
2013-06-27
T-242
16. DĖL DARBO SUTARTIES SU VIDMANTU DĖDYNU NUTRAUKIMO
2013-06-27
T-241
15. DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO ALGIMANTUI DAMIJONAIČIUI
2013-06-27
T-240
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2013 METŲ PRIEMONIŲ PLANO IR SĄMATOS TVIRTINIMO
2013-06-27
T-239
13. DĖL RIMOS LAUKAITIENĖS SKYRIMO Į VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VYRIAUSIOSIOS GYDYTOJOS PAREIGAS
2013-06-27
T-238
12. DĖL DARBO SUTARTIES SU RIMA LAUKAITIENE NUTRAUKIMO ŠALIŲ SUSITARIMU
2013-06-27
T-237
11. DĖL ALGIRDO KLIMAIČIO SKYRIMO Į VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS VYRIAUSIOJO GYDYTOJO PAREIGAS
2013-06-27
T-236
10. DĖL DARBO SUTARTIES SU ALGIRDU KLIMAIČIU NUTRAUKIMO ŠALIŲ SUSITARIMU
2013-06-27
T-235
9. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO ATASKAITAI
2013-06-27
T-234
8. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, V. KUDIRKOS G. 64, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ VANDENYS“
2013-06-27
T-233
7. DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO KONSULTAVIMO TARNYBAI
2013-06-27
T-232
6. DĖL TURTO PERDAVIMO
2013-06-27
T-231
5. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS REPREZENTACINIŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2013-06-27
T-230
4. DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2013 METAMS
2013-06-27
T-229
3. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-60 DALINIO PAKEITIMO
2013-06-27
T-228
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-52 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2013-06-27
T-227
1. DĖL SPRENDIMŲ PRIĖMIMO
2013-06-27
T-226
RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2013 M. BIRŽELIO 27 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ
2013-06-27