Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2013-07
1. DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2013-07-25
T-266
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ METINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ IR RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2012 METŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO APYSKAITOS TVIRTINIMO
2013-07-25
T-267
3. DĖL SUTIKIMO PERIMTI MOKYKLINĮ AUTOBUSĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
2013-07-25
T-268
4. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-74 DALINIO PAKEITIMO
2013-07-25
T-269
5. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-163 DALINIO PAKEITIMO
2013-07-25
T-270
6. DĖL NUOMOS SUTARTIES SU DANUTE POVILAITYTE NUTRAUKIMO
2013-07-25
T-271
7. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS VOVERIŲ KAIME, AUŠROS G. 2
2013-07-25
T-272
8. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, V. KUDIRKOS G. 64, PERDAVIMO
2013-07-25
T-273
9. DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO JUOZUI PUODŽIUKAIČIUI
2013-07-25
T-274
10. DĖL FINANSINĖS PARAMOS UŽSIENYJE MIRUSIO (ŽUVUSIO) ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2013-07-25
T-275
11. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS SALIOMĖJAI KUDIRKIENEI SKYRIMO
2013-07-25
T-276
12. DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2013-07-25
T-277
13. DĖL TERITORIJOS PRISKYRIMO NEPRIVATIZUOJAMAI ŽEMEI
2013-07-25
T-278
14. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIEDRUČIŲ KAIME, MIŠKO G. 7, PADALINIMO Į DU SKLYPUS, ATIDALINTO SKLYPO PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2013-07-25
T-279
15. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, BRIDŽIŲ KAIME, BRIDŽIŲ G. 2A, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2013-07-25
T-280
16. DĖL MOKESČIO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2013-07-25
T-281
17. DĖL PREMIJŲ SKYRIMO RAJONO ABITURIENTAMS
2013-07-25
T-282
18. DĖL GELGAUDIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2013-07-25
T-283
19. DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2013-07-25
T-284
20. DĖL KRIŪKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2013-07-25
T-285
21. DĖL LEKĖČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2013-07-25
T-286
22. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-89 PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2013-07-25
T-287
23. DĖL MOKYKLOMS PRISKIRIAMŲ TERITORIJŲ TVIRTINIMO
2013-07-25
T-288
24. DĖL PROJEKTO „NAUJŲ TURIZMO PRODUKTŲ KŪRIMAS IR DIVERSIFIKAVIMAS ŠEŠUPĖS EUROREGIONE“
2013-07-25
T-289
25. DĖL PROJEKTO „GYVENIMO SĄLYGŲ GERINIMAS IR APLINKOS ŠVARINIMAS LEKĖČIUOSE“
2013-07-25
T-290
26. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011-2017 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO KELIŲ IR GATVIŲ INFRASTRUKTŪROS DALIES BEI INVESTICIJŲ PRITRAUKIMO DALIES ATNAUJINIMO TVIRTINIMO
2013-07-25
T-291
27. DĖL RAJONO INVESTICIJŲ PRITRAUKIMO STRATEGIJOS 2013-2020 METAMS TVIRTINIMO
2013-07-25
T-292
28. DĖL RAJONO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS STRATEGIJOS 2013-2020 METAMS TVIRTINIMO
2013-07-25
T-293
29. DĖL PASIENIO PERĖJIMO PUNKTO KUDIRKOS NAUMIESTYJE
2013-07-25
T-294
30. DĖL DOBROVOLSKO-KUDIRKOS NAUMIESČIO EKONOMINĖS ZONOS STEIGIMO
2013-07-25
T-295
31. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO VEIKLOS 2013 M. PROGRAMOS TVIRTINIMO
2013-07-25
T-296
32. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-54 DALINIO PAKEITIMO
2013-07-25
T-297
33. DĖL PLOKŠČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2013-07-25
T-298
34. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-52 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2013-07-25
T-299