Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2013-11
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-52 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2013-11-28
T-373
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LAPKRIČIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-267 PAPILDYMO
2013-11-28
T-374
3. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, ŠAULIŲ G. 10-2, PRIVATIZAVIMO
2013-11-28
T-375
4. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO SINTAUTŲ SENIŪNIJOJE, VERŠIŲ KAIME, LAISVĖS G. 36, PERDAVIMO
2013-11-28
T-376
5. DĖL TURTO PERDAVIMO KULTŪROS ĮSTAIGOMS
2013-11-28
T-377
6. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
2013-11-28
T-378
7. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMO 2014-2018 METŲ STRATEGIJOS TVIRTINIMO
2013-11-28
T-379
8. DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2013-11-28
T-380
9. DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO
2013-11-28
T-381
10. DĖL ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2013-11-28
T-382
11. DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO ŠAKIUOSE, ŠAULIŲ G. 4, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2013-11-28
T-383
12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. GEGUŽĖS 12 D. SPRENDIMO NR.T-139 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2013-11-28
T-384
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-90 1.1 PAPUNKČIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2013-11-28
T-385
14. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ NUSTATYMO
2013-11-28
T-386
15. DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2013-11-28
T-387
16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-98 PAPILDYMO
2013-11-28
T-388
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 M. VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS IR VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
2013-11-28
T-389
18. DĖL ŠAKIŲ RAJONO LEKĖČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2013-11-28
T-390
19. DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2013-11-28
T-391
20. DĖL ŠAKIŲ RAJONO KRIŪKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2013-11-28
T-392
21. DĖL GELGAUDIŠKIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2013-11-28
T-393
22. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T-117 PAKEITIMO
2013-11-28
T-394
23. DĖL TURTO PERDAVIMO
2013-11-28
T-395
24. DĖL TURTO PERDAVIMO
2013-11-28
T-396
25. DĖL PROJEKTO „GRIŠKABŪDŽIO KULTŪROS CENTRO STOGO REMONTAS“
2013-11-28
T-398
26. DĖL PROJEKTO „GRIŠKABŪDŽIO MEDINĖS ARCHITEKTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMAS IR ATGAIVINIMAS“
2013-11-28
T-398
27. DĖL PROJEKTO „KUDIRKOS NAUMIESČIO ŠV. KRYŽIAUS ATRADIMO BAŽNYČIOS TVARKYBOS DARBŲ UŽBAIGIMAS IR PRITAIKYMAS VISUOMENĖS REIKMĖMS. (II ETAPAS)“
2013-11-28
T-399
28. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIEDRUČIŲ KAIME, PADALINIMO IR PASKIRTIES PAKEITIMO BEI ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO GIEDRUČIŲ KAIME, MIŠKO G. 17, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2013-11-28
T-400
29. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. T-302 DALINIO PAKEITIMO
2013-11-28
T-401
30. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. T-303 DALINIO PAKEITIMO
2013-11-28
T-402