Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2014-01
9. DĖL PANAUDOS SUTARČIŲ SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA KRIŪKŲ AMBULATORIJA NUTRAUKIMO
2014-01-30
T-9
8. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA PLOKŠČIŲ AMBULATORIJA NUTRAUKIMO
2014-01-30
T-8
7. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA MARIJAMPOLĖS APSKRITIES MOTERŲ NAMAIS-KRIZIŲ CENTRU NUTRAUKIMO
2014-01-30
T-7
6. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, V. KUDIRKOS G. 96-4, PRIVATIZAVIMO
2014-01-30
T-6
5. DĖL INFORMACIJOS APIE ASMENĮ, SIEKIANTĮ EITI ARBA EINANTĮ PAREIGAS RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOSE AR ĮMONĖSE, PATEIKIMO
2014-01-30
T-5
4. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLO SKATINIMO PROGRAMOS TVIRTINIMO
2014-01-30
T-4
37. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-60 DALINIO PAKEITIMO
2014-01-30
T-37
36. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. GEGUŽĖS 13 D. SPRENDIMO NR. T-56 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2014-01-30
T-36
35. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI
2014-01-30
T-35
34. DĖL MIŠRIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ
2014-01-30
T-34
33. DĖL GERDŽIŪNŲ MEDICINOS PUNKTO LIKVIDAVIMO
2014-01-30
T-33
32. DĖL LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2014-01-30
T-32
31. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2013 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2014-01-30
T-31
30. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO 2014-2020 METAMS TVIRTINIMO
2014-01-30
T-30
3. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TURIZMO SKATINIMO PROGRAMOS 2014-2017 METAMS TVIRTINIMO
2014-01-30
T-3
29. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS 2014-2016 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
2014-01-30
T-29
28. DĖL LEKĖČIŲ, KRIŪKŲ MOKYKLŲ, KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS TEIKIMO 2014 METAIS DALYVAUTI ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMOJE
2014-01-30
T-28
27. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2014-01-30
T-27
26. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2014-01-30
T-26
25. DĖL GYVENTOJŲ TELKIMO VISUOMENEI NAUDINGAI VEIKLAI ATLIKTI TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2014-01-30
T-25
24. DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO NEPASITURINTIEMS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2014-01-30
T-24
23. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KUDIRKOS NAUMIESČIO SENIŪNIJOJE, BŪBLELIŲ KAIME, PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2014-01-30
T-23
22. DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO SUDARGO SENIŪNIJOJE, GRINAIČIŲ KAIME DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2014-01-30
T-22
21. DĖL DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS TVIRTINIMO
2014-01-30
T-21
20. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, IŠDAGŲ KAIME, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2014-01-30
T-20
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO VEIKLOS 2014 M. PROGRAMOS TVIRTINIMO
2014-01-30
T-2
19. DĖL LEIDIMŲ TEIKTI PRAMOGINIŲ ĮRENGINIŲ PASLAUGAS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2014-01-30
T-19
18. DĖL PRIEDŲ PRIE TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KULTŪROS CENTRŲ DIREKTORIAMS NUSTATYMO
2014-01-30
T-18
17. DĖL PREMIJOS SKYRIMO LINAI ERINGIENEI
2014-01-30
T-17
16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-97 DALINIO PAKEITIMO
2014-01-30
T-16
15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO
2014-01-30
T-15
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO IR MERO PAVADUOTOJO DARBO UŽMOKESČIO
2014-01-30
T-14
13. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI PANEMUNIŲ AMBULATORIJAI
2014-01-30
T-13
12. DĖL TURTO PERDAVIMO KULTŪROS ĮSTAIGOMS
2014-01-30
T-12
11. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2014-01-30
T-11
10. DĖL NUOMOS SUTARTIES SU JŪRATE PODYMOVA NUTRAUKIMO
2014-01-30
T-10
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2014-01-30
T-1
RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2014 M. SAUSIO 30 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ
2014-01-30