Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2014-02
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO
2014-02-27
T-38
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ 2014 METŲ VEIKLOS PROGRAMŲ TVIRTINIMO
2014-02-27
T-39
3. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO
2014-02-27
T-40
4. DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO
2014-02-27
T-41
5. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-82 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2014-02-27
T-42
6. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO
2014-02-27
T-43
7. DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI
2014-02-27
T-44
8. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO
2014-02-27
T-45
9. DĖL TURTO NURAŠYMO
2014-02-27
T-46
10. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2013 METŲ ATASKAITAI
2014-02-27
T-47
11. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ PRIEDŲ PRIE TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2014-02-27
T-48
12. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ SOCIALINIŲ PAŠALPŲ TEIKIMO ADMINISTRAVIMUI, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2014-02-27
T-49
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MELIORACIJOS DARBŲ 2014 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
2014-02-27
T-50
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-282 IR 2012 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO Nr. T-398 PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
2014-02-27
T-51
15. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KIDULIŲ SENIŪNIJOJE, KIDULIŲ KAIME, PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2014-02-27
T-52
16. DĖL TERITORIJOS PRISKYRIMO NEPRIVATIZUOJAMAI ŽEMEI
2014-02-27
T-53
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKOS 2014-2017 METŲ BENDROJO PLANO TVIRTINIMO
2014-02-27
T-54
18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2014 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS TVIRTINIMO
2014-02-27
T-55
19. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVIŲ SĄRAŠO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
2014-02-27
T-56
20. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALAUS BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO TARIFO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2014-02-27
T-57
21. DĖL TURTO PERDAVIMO UAB DALIOS ZALESKIENĖS AMBULATORIJAI
2014-02-27
T-58
22. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI
2014-02-27
T-59
23. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS LUKŠIUOSE, A. TATARĖS G. 35
2014-02-27
T-60
24. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-90 DALINIO PAKEITIMO
2014-02-27
T-61