Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2014-03
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2014-03-27
T-62
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2014-03-27
T-63
3. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2014-03-27
T-64
4. DĖL PRITARIMO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2014-03-27
T-65
5. DĖL PRITARIMO JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2014-03-27
T-66
6. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2014-03-27
T-67
7. DĖL PRITARIMO GELGAUDIŠKIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2014-03-27
T-68
8. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2014-03-27
T-69
9. DĖL PRITARIMO KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2014-03-27
T-70
10. DĖL PRITARIMO LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2014-03-27
T-71
11. DĖL PRITARIMO GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2014-03-27
T-72
12. DĖL PRITARIMO ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2014-03-27
T-73
13. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2014-03-27
T-74
14. DĖL PRITARIMO KRIŪKŲ MOKYKLOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2014-03-27
T-75
15. DĖL PRITARIMO LEKĖČIŲ MOKYKLOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2014-03-27
T-76
16. DĖL PRITARIMO PLOKŠČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2014-03-27
T-77
17. DĖL PRITARIMO GELGAUDIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2014-03-27
T-78
18. DĖL PRITARIMO SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2014-03-27
T-79
19. DĖL PRITARIMO PALUOBIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2014-03-27
T-80
20. DĖL PRITARIMO SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2014-03-27
T-81
21. DĖL PRITARIMO KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2014-03-27
T-82
22. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ „BERŽELIO“ MOKYKLOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2014-03-27
T-83
23. DĖL PRITARIMO GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELIO „EGLUTĖ“ 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2014-03-27
T-84
24. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2014-03-27
T-85
25. DĖL TURTO PERDAVIMO
2014-03-27
T-86
26. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-27 DALINIO PAKEITIMO
2014-03-27
T-87
27. DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS
2014-03-27
T-88
28. DĖL BENDROJO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO BEI MIŠRIŲ UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2014/2015 MOKSLO METAMS
2014-03-27
T-89
29. DĖL KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2014-03-27
T-90
30. DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2014-03-27
T-91
31. DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2014 METŲ VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO
2014-03-27
T-92
32. DĖL PRIEDO NUSTATYMO GELGAUDIŠKIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS DIREKTOREI
2014-03-27
T-93
33. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO Nr. T-25 DALINIO PAKEITIMO
2014-03-27
T-94
34. DĖL FINANSINĖS PARAMOS UŽSIENYJE MIRUSIO (ŽUVUSIO) ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2014-03-27
T-95
35. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS BIRUTEI IŠGANAITIENEI SKYRIMO
2014-03-27
T-96
36. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS IRUTEI DAMIJONAITIENEI SKYRIMO
2014-03-27
T-97
37. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS BIRUTEI JACKŪNIENEI SKYRIMO
2014-03-27
T-98
38. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO IR PIRMININKO SKYRIMO
2014-03-27
T-99
39. DĖL PRIEDO PRIE TARNYBINIO ATLYGINIMO V.LEBEDŽINSKUI NUSTATYMO
2014-03-27
T-100
40. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO
2014-03-27
T-101
41. DĖL VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013-2015 METŲ PROGRAMOS LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI RAJONO SAVIVALDYBĖJE SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2014-03-27
T-102
42. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ IR ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO PRIORITETŲ 2014 METAMS NUSTATYMO
2014-03-27
T-103
43. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ KIDULIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAUDINĖS KAIME IR ŠIAUDINĖS KAIME, NEMUNO G. 48, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2014-03-27
T-104
44. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ZANAVYKŲ MUZIEJAUS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO
2014-03-27
T-105
45. DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SKYRIMO LAIKINO APVAŽIAVIMO TILTO PER SIESARTIES UPĘ ŠAKIUOSE ĮRENGIMUI
2014-03-27
T-106
46. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS RITINIŲ PADALINIO VEIKLOS NUTRAUKIMO
2014-03-27
T-107
47. DĖL ZANAVYKŲ KRAŠTO MUZIEJAUS PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2014-03-27
T-108
48. DĖL DARBO SUTARTIES SU LAIMA GIRDAUSKIENE NUTRAUKIMO ŠALIŲ SUSITARIMU
2014-03-27
T-109
49. DĖL GELGAUDIŠKIO DVARO KONCESIJOS SUTEIKIMUI ORGANIZUOTI IR KONCESIJOS PROCEDŪROMS ATLIKTI KONKURSO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO
2014-03-27
T-110
50. DĖL GELGAUDIŠKIO DVARO KONCESIJOS ESMINIŲ SĄLYGŲ
2014-03-27
T-111
51. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-337 DALINIO PAKEITIMO
2014-03-27
T-112
52. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-60 DALINIO PAKEITIMO
2014-03-27
T-113
53. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-41 DALINIO PAKEITIMO
2014-03-27
T-114
54. DĖL PANAUDOS SUTARČIŲ SU SVEIKATOS VIEŠOSIOMIS ĮSTAIGOMIS NUTRAUKIMO
2014-03-27
T-115
55. DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOČIAI
2014-03-27
T-116
56. DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJAI
2014-03-27
T-117
57. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI
2014-03-27
T-118
58. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI
2014-03-27
T-119
59. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI
2014-03-27
T-120
60. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI
2014-03-27
T-121
61. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI GELGAUDIŠKIO AMBULATORIJAI
2014-03-27
T-122
62. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LUKŠIŲ AMBULATORIJAI
2014-03-27
T-123
63. DĖL TURTO PERDAVIMO
2014-03-27
T-124
64. DĖL TURTO PERDAVIMO UAB DALIOS ZALESKIENĖS AMBULATORIJAI
2014-03-27
T-125
65. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI
2014-03-27
T-126
66. DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
2014-03-27
T-127
67. DĖL ADMINISTRACINIO PASTATO, ESANČIO ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37, DALIES PATALPŲ PASKIRTIES PAKEITIMO
2014-03-27
T-128