Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2014-05
33. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-108 DALINIO PAKEITIMO
2014-05-29
T-207
32. DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2015 METAMS
2014-05-29
T-206
31. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS SIESARTĖNŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS IKIMOKYKLINIO-PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2014-05-29
T-205
30. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI PLOKŠČIŲ MOKYKLOS DAUGIAFUNKCIO CENTRO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2014-05-29
T-204
29. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJOS
2014-05-29
T-203
28. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „PUMPURĖLIS“ IR GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS BARZDŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2014-05-29
T-202
27. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO-PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ IR KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2014-05-29
T-201
26. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „VYTURĖLIS“ IR BERŽYNŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2014-05-29
T-200
25. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI PALUOBIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2014-05-29
T-199
24. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „LINELIS“ IR PANOVIŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2014-05-29
T-198
23. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2014-05-29
T-197
22. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI LEKĖČIŲ MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2014-05-29
T-196
21. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KRIŪKŲ MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „PUŠELĖ“
2014-05-29
T-195
20. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELĮ „EGLUTĖ“
2014-05-29
T-194
19. DĖL SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2014-05-29
T-193
18. DĖL GELGAUDIŠKIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKOS
2014-05-29
T-192
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-54 PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2014-05-29
T-191
16. DĖL LEIDIMO SUMONTUOTI DUOMENŲ PERDAVIMO ĮRANGĄ
2014-05-29
T-190
15. DĖL GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2014-05-29
T-189
14. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS LAIMAI RAČIŪNIENEI SKYRIMO
2014-05-29
T-188
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO TVIRTINIMO
2014-05-29
T-187
12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
2014-05-29
T-186
11. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIRĖNŲ KAIME, MUZIEJAUS G. 2, PERDAVIMO
2014-05-29
T-185
10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-134 DALINIO PAKEITIMO
2014-05-29
T-184
9. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37
2014-05-29
T-183
8. DĖL NUOMOS SUTARTIES SU RAIMUNDO PAŽERECKO ĮMONE NUTRAUKIMO
2014-05-29
T-182
7. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ LIKVIDAVIMUI
2014-05-29
T-181
6. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ VADOVO
2014-05-29
T-180
5. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-40 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2014-05-29
T-179
4. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFO NUSTATYMO 2015 METAMS
2014-05-29
T-178
3. DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO ALGIMANTUI DAMIJONAIČIUI
2014-05-29
T-177
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2014 METŲ PRIEMONIŲ PLANO IR SĄMATOS TVIRTINIMO
2014-05-29
T-176
1. DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2014-05-29
T-175
RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2014 M. GEGUŽĖS 29 D. 15.00 VAL., DARBOTVARKĖ
2014-05-29