Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2014-06
27. DĖL TURTO PERDAVIMO
2014-06-27
T-324
29. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-100 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2014-06-27
T-236
28. DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
2014-06-27
T-235
26. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-89 PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2014-06-27
T-233
25. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR. T-288 PRIEDO PAKEITIMO
2014-06-27
T-232
24. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-407 PRIEDO PAPILDYMO
2014-06-27
T-231
23. DĖL PRITARIMO ELEKTRONINIO DIENYNO NAUDOJIMUI SLAVIKŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2014-06-27
T-230
22. DĖL PRITARIMO ELEKTRONINIO DIENYNO NAUDOJIMUI PALUOBIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2014-06-27
T-229
21. DĖL PRITARIMO ELEKTRONINIO DIENYNO NAUDOJIMUI ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJOJE
2014-06-27
T-228
20. DĖL GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2014-06-27
T-227
19. DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2014-06-27
T-226
18. DĖL AISTĖS BAKAITĖS SKYRIMO SINTAUTŲ KULTŪROS CENTRO DIREKTORE
2014-06-27
T-225
17. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS JONUI DARAŠKAI SKYRIMO
2014-06-27
T-224
16. DĖL TERITORIJŲ VISUOMENĖS POREIKIAMS SUFORMAVIMO
2014-06-27
T-223
15. DĖL RAJONO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO KONCEPCIJOS TVIRTINIMO
2014-06-27
T-222
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-165 DALINIO PAKEITIMO
2014-06-27
T-221
13. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS LEKĖČIŲ, LUKŠIŲ, TUBELIŲ, SINTAUTŲ KAIMŲ TERITORIJŲ RIBŲ PLANAMS
2014-06-27
T-220
12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T-182 DALINIO PAKEITIMO
2014-06-27
T-219
11. DĖL BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES SU ŠAKIŲ IR VILKAVIŠKIO RAJONŲ SAVIVALDYBĖMIS DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO NUTRAUKIMO
2014-06-27
T-218
10. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37
2014-06-27
T-217
9. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI
2014-06-27
T-216
8. DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠAKIŲ LIGONINEI
2014-06-27
T-215
7. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA ŠAKIŲ LIGONINE NUTRAUKIMO
2014-06-27
T-214
6. DĖL TURTO PERDAVIMO UAB MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRUI
2014-06-27
T-213
5. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BIRUTĖS G. 6-1, REMONTO EKONOMINIO NENAUDINGUMO
2014-06-27
T-212
4. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, V. KUDIRKOS G. 64, PANAUDOS SUTARTIES SU UŽDARĄJA AKCINE BENDROVE „ŠAKIŲ VANDENYS“ SUDARYMO NAUJAM TERMINUI
2014-06-27
T-211
3. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4
2014-06-27
T-210
2. DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2014 METAMS
2014-06-27
T-209
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-40 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2014-06-27
T-208