Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2014-07
16. DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO JUOZUI PUODŽIUKAIČIUI
2014-07-31
T-252
15. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄJĄ PATALPĄ, ESANČIĄ LUKŠIUOSE, A. TATARĖS G. 35
2014-07-31
T-251
14. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS PLOKŠČIŲ SENIŪNIJOJE, KUBILIŲ KAIME, NEMUNO G. 4
2014-07-31
T-250
13. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄJĄ PATALPĄ, ESANČIĄ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 26
2014-07-31
T-249
12. DĖL TRUMPALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO LAIKINAM RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ TRŪKUMUI PADENGTI
2014-07-31
T-248
11. DĖL ŽEMĖS SKLYPO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ VANDENYS“
2014-07-31
T-247
10. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PIRKIMO
2014-07-31
T-246
9. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO ATASKAITAI
2014-07-31
T-245
8. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ METINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ IR RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2013 METŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO APYSKAITOS TVIRTINIMO
2014-07-31
T-244
7. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-40 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2014-07-31
T-243
6. DĖL PREMIJŲ SKYRIMO ABITURIENTAMS
2014-07-31
T-242
5. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ILONAI KIRVELIENEI SKYRIMO
2014-07-31
T-241
4. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO
2014-07-31
T-240
3. DĖL ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO PADALINIO STEIGIMO
2014-07-31
T-239
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-38 DALINIO PAKEITIMO
2014-07-31
T-238
1. DĖL PRITARIMO DOBROVOLSKO – KUDIRKOS NAUMIESČIO EKONOMINĖS ZONOS STEIGIMO TIRIAMOJO DARBO SPRENDINIAMS
2014-07-31
T-237
RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2014 M. LIEPOS 31 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ
2014-07-31