Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2014-10
25. DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2014-10-23
T-318
24. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽEMĖS ŪKIO 2014-2018 METŲ STRATEGIJOS PATVIRTINIMO
2014-10-23
T-317
23. DĖL TURTO PERDAVIMO
2014-10-23
T-316
22. DĖL MOKESČIO UŽ PIETUS GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO DARBUOTOJAMS NUSTATYMO
2014-10-23
T-315
21. DĖL DIENOS MAITINIMO NORMŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS BENDRABUTYJE NUSTATYMO GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRE
2014-10-23
T-314
20. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. RUGSĖJO 16 D. SPRENDIMO NR. T-231 „DĖL PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2014-10-23
T-313
19. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. T-235 „DĖL MOKINIŲ SKAIČIAUS IR MOKESČIŲ UŽ MOKSLĄ BEI INSTRUMENTŲ NUOMĄ NUSTATYMO ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLOJE“ DALINIO PAKEITIMO
2014-10-23
T-312
18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T-216 „DĖL BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSŲ ORGANIZAVIMO IR JŲ RENGIMO UŽTIKRINIMO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMO
2014-10-23
T-311
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR. T-281 „DĖL MOKESČIO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2014-10-23
T-310
16. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS SIDONAI VINDŽIGELSKIENEI SKYRIMO
2014-10-23
T-309
15. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ONAI KONDROTAVIČIENEI SKYRIMO
2014-10-23
T-308
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-360 „DĖL VIDUTINĖS KIETO KURO KAINOS TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2014-10-23
T-307
13. DĖL KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS PATVIRTINIMO
2014-10-23
T-306
12. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILTIES ŽIEDAS“ BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI
2014-10-23
T-305
11. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, V. KUDIRKOS G. 104, NUOMOS SUTARTIES SUDARYMO NAUJAM TERMINUI
2014-10-23
T-304
10. DĖL TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE
2014-10-23
T-303
9. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BIRUTĖS G. 6-1, PRIVATIZAVIMO
2014-10-23
T-302
8. DĖL ŠAKIŲ EVANGELIKŲ LIUTERONŲ PARAPIJOS ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO 2014 METAIS
2014-10-23
T-301
7. DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALIMA VERSTIS TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTO DYDŽIO PAJAMŲ MOKESČIO NUSTATYMO
2014-10-23
T-300
6. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-40 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2014-10-23
T-299
5. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-205 DALINIO PAKEITIMO
2014-10-23
T-298
4. DĖL PRITARIMO IR FINANSAVIMO PĖSČIŲJŲ TAKO ATNAUJINIMUI ŠAKIUOSE, ŠAULIŲ GATVĖJE
2014-10-23
T-297
3. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-332 „DĖL VIETOS VALDŽIOS ATSTOVŲ - A.DAMIJONAIČIO IR R.VALIUKO DELEGAVIMO Į ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBĄ“ PAKEITIMO
2014-10-23
T-296
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2014-10-23
T-295
1. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATŲ PAKEITIMO
2014-10-23
T-294
1. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATŲ PAKEITIMO
2014-10-23
3. DĖL 2010 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-332 „DĖL VIETOS VALDŽIOS ATSTOVŲ – A.DAMIJONAIČIO IR V.VALIUKO DELEGAVIMO Į ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBĄ“ PAKEITIMO
2014-10-23
4. DĖL PRITARIMO IR FINANSAVIMO PĖSČIŲJŲ TAKO ATNAUJINIMUI ŠAKIUOSE, ŠAULIŲ GATVĖJE
2014-10-23
25. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽEMĖS ŪKIO 2014-2018 METŲ STRATEGIJOS PATVIRTINIMO
2014-10-23
6. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-40 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2014-10-23
7. DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALIMA VERSTIS TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTO DYDŽIO PAJAMŲ MOKESČIO NUSTATYMO
2014-10-23
8. DĖL ŠAKIŲ EVANGELIKŲ LIUTERONŲ PARAPIJOS ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO 2014 METAIS
2014-10-23
9. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BIRUTĖS G. 6-1, PRIVATIZAVIMO
2014-10-23
10. DĖL TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE
2014-10-23
11. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, V. KUDIRKOS G. 104, NUOMOS SUTARTIES SUDARYMO NAUJAM TERMINUI
2014-10-23
12. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS LUKŠIŲ SENIŪNIJOJE, TUBELIŲ KAIME, BERŽŲ G. 3
2014-10-23
13. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILTIES ŽIEDAS“ BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI
2014-10-23
14. DĖL KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS PATVIRTINIMO
2014-10-23
15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-360 „DĖL VIDUTINĖS KIETO KURO KAINOS TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2014-10-23
16. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ONAI KONDROTAVIČIENEI SKYRIMO
2014-10-23
17. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS SIDONAI VINDŽIGELSKIENEI SKYRIMO
2014-10-23
18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR. T-281 „DĖL MOKESČIO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2014-10-23
19. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T-216 „DĖL BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSŲ ORGANIZAVIMO IR JŲ RENGIMO UŽTIKRINIMO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMO
2014-10-23
20. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. T-235 „DĖL MOKINIŲ SKAIČIAUS IR MOKESČIŲ UŽ MOKSLĄ BEI INSTRUMENTŲ NUOMĄ NUSTATYMO ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLOJE“ DALINIO PAKEITIMO
2014-10-23
21. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. RUGSĖJO 16 D. SPRENDIMO NR. T-231 „DĖL PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2014-10-23
22. DĖL DIENOS MAITINIMO NORMŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS BENDRABUTYJE NUSTATYMO GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRE
2014-10-23
23. DĖL MOKESČIO UŽ PIETUS GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO DARBUOTOJAMS NUSTATYMO
2014-10-23
24. DĖL TURTO PERDAVIMO
2014-10-23
RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2014 M. SPALIO 23 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ
2014-10-23
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2014-10-23
5. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-205 DALINIO PAKEITIMO
2014-10-23
26. DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2014-10-23
RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2014 M. SPALIO 23 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ
2014-10-23