Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2015-01
1. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI, FINANSUOJAMAM IŠ 2014 METŲ ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS SKATINIMO PROGRAMOS PRIEMONEI ,,PARAMA KAIMO BENDRUOMENĖMS IR VIETOS VEIKLOS GRUPĖMS“ ĮGYVENDINTI SKIRTŲ LĖŠŲ
2015-01-29
T-1
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-99 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO IR PIRMININKO SKYRIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2015-01-29
T-2
3. DĖL STUDIJŲ RĖMIMO NUOSTATŲ, PARAIŠKOS IR SUTARTIES FORMŲ PATVIRTINIMO
2015-01-29
T-3
4. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MELIORACIJOS DARBŲ 2015 METAIS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2015-01-29
T-4
5. DĖL TURTO PERDAVIMO ZANAVYKŲ MUZIEJUI
2015-01-29
T-5
6. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLAI
2015-01-29
T-6
7. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO
2015-01-29
T-7
8. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KRIŪKŲ SENIŪNIJOJE, GERDŽIŪNŲ KAIME, LIEPŲ G. 12, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2015-01-29
T-8
9. DĖL PRIEDŲ PRIE TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ VADOVAMS NUSTATYMO
2015-01-29
T-9
10. DĖL PREMIJOS SKYRIMO ALGIMANTUI DIELININKAIČIUI
2015-01-29
T-10
11. DĖL ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO PADALINIO CIRKO MOKYKLOS NARIO MOKESČIO NUSTATYMO
2015-01-29
T-11
12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-400 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO METODIKOS TVIRTINIMO“ PAPILDYMO
2015-01-29
T-12
13. DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO NEPASITURINTIEMS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-01-29
T-13
14. DĖL TARNYBINIO ATLYGINIMO ASTAI PRANAITIENEI NUSTATYMO
2015-01-29
T-14
15. DĖL TARNYBINIO ATLYGINIMO VILMAI BIELSKIENEI NUSTATYMO
2015-01-29
T-15
16. DĖL GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS, LEKĖČIŲ MOKYKLOS TEIKIMO 2015 METAIS DALYVAUTI ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMOJE
2015-01-29
T-16
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJŲ PARENGTŲ 2015–2017 METŲ ATESTACIJOS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO
2015-01-29
T-17
18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T-115 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO-IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS PLOKŠČIŲ VIDURINĖJE MOKYKLOJE STEIGIMO“ PAKEITIMO
2015-01-29
T-18
19. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. BIRŽELIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-95 ,,DĖL GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖJE MOKYKLOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2015-01-29
T-19
20. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-40 ,,DĖL SLAVIKŲ SENIŪNIJOS LAISVALAIKIO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2015-01-29
T-20
21. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-105 ,,DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ZANAVYKŲ MUZIEJAUS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAPILDYMO
2015-01-29
T-21