Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2015-02
21. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
2015-02-19
T-42
20. DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI SU VŠĮ „INVESTUOK LIETUVOJE“
2015-02-19
T-41
19. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ŠIUOLAIKINĖS INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS – BENDRUOMENĖS SVEIKATAI“
2015-02-19
T-40
18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-12 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SAUGOMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS GAMTOS PAVELDO OBJEKTO STATUSO GAMTOS OBJEKTAMS SUTEIKIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2015-02-19
T-39
17. DĖL GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOS GRIŠKABŪDŽIO KULTŪROS CENTRO TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2015-02-19
T-38
16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2015 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS PATVIRTINIMO
2015-02-19
T-37
15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2014 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2015-02-19
T-36
14. DĖL PALUOBIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-02-19
T-35
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-27 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMO
2015-02-19
T-34
12. DĖL TERITORIJOS PRISKYRIMO NEPRIVATIZUOJAMAI ŽEMEI
2015-02-19
T-33
11. DĖL TERITORIJOS PRISKYRIMO NEPRIVATIZUOJAMAI ŽEMEI
2015-02-19
T-32
10. DĖL MAKSIMALIŲ TRUMPALAIKĖS IR ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS GYVENTOJAMS DYDŽIŲ PATVIRTINIMO
2015-02-19
T-31
9. DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO
2015-02-19
T-30
8. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2014 METŲ ATASKAITAI
2015-02-19
T-29
7. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-60 „DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS LUKŠIUOSE, A. TATARĖS G. 35“ DALINIO PAKEITIMO
2015-02-19
T-28
6. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI
2015-02-19
T-27
5. DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO
2015-02-19
T-26
4. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
2015-02-19
T-25
3. DĖL REIKALAVIMŲ TAIKYMO RAJONO VANDENVIEČIŲ SANITARINĖMS APSAUGOS ZONOMS
2015-02-19
T-24
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ 2015 METŲ VEIKLOS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO
2015-02-19
T-23
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
2015-02-19
T-22
02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ 2015 METŲ VEIKLOS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO
2015-02-19
01. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
2015-02-19
07. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-60 „DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS LUKŠIUOSE, A. TATARĖS G. 35“ DALINIO PAKEITIMO
2015-02-19
04. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
2015-02-19
05. DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO
2015-02-19
06. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI
2015-02-19
08. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2014 METŲ ATASKAITAI
2015-02-19
14. DĖL PALUOBIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-02-19
09. DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO
2015-02-19
10. DĖL MAKSIMALIŲ TRUMPALAIKĖS IR ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS GYVENTOJAMS DYDŽIŲ PATVIRTINIMO
2015-02-19
11. DĖL TERITORIJOS PRISKYRIMO NEPRIVATIZUOJAMAI ŽEMEI
2015-02-19
03. DĖL REIKALAVIMŲ TAIKYMO RAJONO VANDENVIEČIŲ SANITARINĖMS APSAUGOS ZONOMS
2015-02-19
12. DĖL TERITORIJOS PRISKYRIMO NEPRIVATIZUOJAMAI ŽEMEI
2015-02-19
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-27 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMO
2015-02-19
17. DĖL GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOS GRIŠKABŪDŽIO KULTŪROS CENTRO TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2015-02-19
15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2014 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2015-02-19
16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2015 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS PATVIRTINIMO
2015-02-19
18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-12 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SAUGOMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS GAMTOS PAVELDO OBJEKTO STATUSO GAMTOS OBJEKTAMS SUTEIKIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2015-02-19
19. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ŠIUOLAIKINĖS INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS – BENDRUOMENĖS SVEIKATAI“
2015-02-19
RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO,VYKSIANČIO 2015 M. VASARIO 19 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ
2015-02-19
20. DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI SU VŠĮ „INVESTUOK LIETUVOJE“
2015-02-19
21. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
2015-02-19
RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO,VYKSIANČIO 2015 M. VASARIO 19 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ
2015-02-19