Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2015-04
1. DĖL JUOZO PUODŽIUKAIČIO ATLEIDIMO IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGŲ
2015-04-17
T-1
2. DĖL PAVEDIMO EITI RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS
2015-04-17
T-2
3. DĖL ALGIMANTO DAMIJONAIČIO ATLEIDIMO IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGŲ
2015-04-17
T-3
4. DĖL PAVEDIMO EITI RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGAS
2015-04-17
T-4
5. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO SLAPTO BALSAVIMO BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR SLAPTO BALSAVIMO BIULETENIO PAVYZDŽIO PATVIRTINIMO
2015-04-17
T-5
6. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO
2015-04-17
T-6
7. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO
2015-04-17
T-7
01. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO SLAPTO BALSAVIMO BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR SLAPTO BALSAVIMO BIULETENIO PAVYZDŽIO PATVIRTINIMO
2015-04-30
T-8
02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO
2015-04-30
T-9
03. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO SLAPTO BALSAVIMO BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR SLAPTO BALSAVIMO BIULETENIO PAVYZDŽIO PATVIRTINIMO
2015-04-30
T-10
04. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO
2015-04-30
T-11
05. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO IR JŲ NARIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
2015-04-30
T-12
06. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖTIES PATVIRTINIMO
2015-04-30
T-13
07. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ VADOVO 2014 METŲ ATASKAITOS
2015-04-30
T-14
08. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ VADOVO 2014 METŲ ATASKAITOS
2015-04-30
T-15
09. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VADOVO 2014 METŲ ATASKAITOS
2015-04-30
T-16
10. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ VADOVO 2014 METŲ ATASKAITOS
2015-04-30
T-17
11. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ VADOVO 2014 METŲ ATASKAITOS
2015-04-30
T-18
12. DĖL LIKVIDUOJAMOS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ VADOVO 2014 METŲ ATASKAITOS
2015-04-30
T-19
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO
2015-04-30
T-20
14. DĖL NUOMOS SUTARTIES SU UAB „GULBELĖ“ NUTRAUKIMO
2015-04-30
T-21
15. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRUI
2015-04-30
T-22
16. DĖL TURTO NURAŠYMO
2015-04-30
T-23
17. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS 2014 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2015 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO
2015-04-30
T-24
18. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2014 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2015 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO
2015-04-30
T-25
19. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2014 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2015 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO
2015-04-30
T-26
20. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES 2014 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2015 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO
2015-04-30
T-27
21. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO AMBULATORIJOS 2014 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2015 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO
2015-04-30
T-28
22. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJOS 2014 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2015 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO
2015-04-30
T-29
23. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS 2014 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2015 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO
2015-04-30
T-30
24. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KRIŪKŲ AMBULATORIJOS 2014 METŲ SAUSIO MĖNESIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2015-04-30
T-31
25. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEMUNIŲ AMBULATORIJOS 2014 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2015 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO
2015-04-30
T-32
26. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LEKĖČIŲ AMBULATORIJOS 2014 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2015 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO
2015-04-30
T-33
27. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ AMBULATORIJOS 2014 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2015 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO
2015-04-30
T-34
28. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ NUSTATYMO
2015-04-30
T-35
29. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2015 METŲ PRIEMONIŲ PLANO IR SĄMATOS PATVIRTINIMO
2015-04-30
T-36
30. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-176 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-342 „DĖL SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO
2015-04-30
T-37
31. DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į REGIONO PLĖTROS TARYBĄ
2015-04-30
T-38
32. DĖL ATSTOVŲ Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMĄ IŠRINKIMO
2015-04-30
T-39
33. DĖL MERO POLITINIO (ASMENINIO) PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
2015-04-30
T-40
34. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. T-7 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMO
2015-04-30
T-41