Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2015-06
01. DĖL ĮPAREIGOJIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI
2015-06-10
T-91
01. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO
2015-06-25
T-92
02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-108 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR NARKOTIKŲ KONTROLĖS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2015-06-25
T-93
03. DĖL STUDIJŲ RĖMIMO KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2015-06-25
T-94
04. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRO ĮSTEIGIMO
2015-06-25
T-95
05. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ, ESANČIŲ LUKŠIŲ SENIŪNIJOJE, TUBELIŲ KAIME, BERŽŲ G. 3, OPERATORIAUS (NUOMININKO) ATRANKOS-NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2015-06-25
T-97
06. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-25 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2015-06-25
T-97
07. DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2015 METAMS
2015-06-25
T-98
08. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-93 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2015-06-25
T-99
09. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, VYTAUTO G. 19-11, NUOMOS AUDRONĖS ŠUOPIENĖS ŠEIMAI
2015-06-25
T-100
10. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, GIMNAZIJOS G. 34-15, NUOMOS MANTO LEVENDAUSKO ŠEIMAI
2015-06-25
T-101
11. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, KĘSTUČIO G. 21-22, NUOMOS SIGITAI ŠUMSKAITEI
2015-06-25
T-102
12. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, ŠAULIŲ G. 25-1, NUOMOS GITOS SAVOKAITIENĖS ŠEIMAI
2015-06-25
T-103
13. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO GRIŠKABŪDŽIO MSTL., SKRYNUPIŲ G. 7-7, NUOMOS RAMUNĖS VENSKAITIENĖS ŠEIMAI
2015-06-25
T-104
14. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KIDULIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAUDINĖS KAIME, ATEITIES G. 1, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2015-06-25
T-105
15. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 26, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2015-06-25
T-106
16. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES SU GIRĖNŲ BENDRUOMENĖS CENTRU NUTRAUKIMO
2015-06-25
T-107
17. DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO GIRĖNŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
2015-06-25
T-108
18. DĖL TURTO PERDAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
2015-06-25
T-109
19. DĖL SUTIKIMO KEISTI PATALPŲ PASKIRTĮ
2015-06-25
T-110
20. DĖL LEIDIMO PERTVARKYTI SAVIVALDYBĖS SOCIALINĮ BŪSTĄ, ESANTĮ KRIŪKŲ SENIŪNIJOJE, PADAINIŲ KAIME 3
2015-06-25
T-111
21. DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO SUDARYMO
2015-06-25
T-112
22. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-22 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015-2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2015-06-25
T-113
23. DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO ATSTOVAUTI SAVIVALDYBEI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS VISUOTINIAME NEEILINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME
2015-06-25
T-114
24. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T-191 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO 2013–2020 M. PROGRAMOS TVIRTINIMO, PROGRAMOS PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO BEI ŠIOS KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2015-06-25
T-115
25. DĖL NUOMPINIGIŲ UŽ RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMĄ SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2015-06-25
T-116
26. DĖL LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2015-06-25
T-117
27. DĖL GELGAUDIŠKIO ,,ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2015-06-25
T-118
28. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T-302 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ŠAKIŲ VANDENYS“ TEIKIAMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO IR BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ 1.3. PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2015-06-25
T-119
29. DĖL PROJEKTO „INTEGRALIOS PAGALBOS PLĖTRA NAMUOSE ŠAKIŲ RAJONE“ VYKDYMO TĘSTINUMO
2015-06-25
T-120
30. DĖL PRIEDO NUSTATYMO GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO DIREKTOREI
2015-06-25
T-121
31. DĖL TURTO PERDAVIMO
2015-06-25
T-122
32. DĖL PRITARIMO ELEKTRONINIO DIENYNO NAUDOJIMUI GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRE
2015-06-25
T-123
33. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-230 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS REPREZENTACINIŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIEDO PAPILDYMO
2015-06-25
T-124
34. DĖL PALUOBIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKOS IR PAVADINIMO PAKEITIMO
2015-06-25
T-125
35. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-54 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKOS 2014-2017 METŲ BENDROJO PLANO TVIRTINIMO“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2015-06-25
T-126
36. DĖL NEMOKAMŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO INGAI CIBULSKIENEI
2015-06-25
T-127
37. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-06-25
T-128