Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2015-07
27. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRUI
2015-07-30
T-155
26. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KRIŪKŲ MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „PUŠELĖ“
2015-07-30
T-154
25. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-70 „DĖL BENDROJO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO BEI MIŠRIŲ UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2015/2016 MOKSLO METAMS“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2015-07-30
T-153
24. DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS STEIGIMO ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOJE BEI ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-07-30
T-152
23. DĖL SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-07-30
T-151
22. DĖL ŠAKIŲ RAJONO PALUOBIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-07-30
T-150
21. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-07-30
T-149
20. DĖL MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO KELEIVINIU TRANSPORTU ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-07-30
T-148
19. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-254 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, SENIŪNIJŲ TRANSPORTO, VEŽANČIO MOKINIUS, IR GELTONŲJŲ AUTOBUSŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIEDO PAPILDYMO
2015-07-30
T-147
18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-166 „DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINES IR PRIEŠMOKYKLINES GRUPES TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2015-07-30
T-146
17. DĖL PREMIJŲ SKYRIMO ABITURIENTAMS
2015-07-30
T-145
16. DĖL TURTO NURAŠYMO
2015-07-30
T-144
15. DĖL NUOMOS SUTARTIES SU UŽDARĄJA AKCINE BENDROVE „ŠAKIŲ ARCHIPROJEKTAS“ NUTRAUKIMO
2015-07-30
T-143
14. DĖL JUOZO DOMEIKOS ŠALPOS FONDO ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ 2014 METUS
2015-07-30
T-142
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO FONDO SUDARYMO, NAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-07-30
T-141
12. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ATASKAITAI
2015-07-30
T-140
11. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ METINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO
2015-07-30
T-139
10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-25 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2015-07-30
T-138
09. DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS (IŠSKYRUS ALŲ, ALAUS MIŠINIUS SU NEALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IR NATŪRALIOS FERMENTACIJOS SIDRU, KURIŲ TŪRINĖ ETILO ALKOHOLIO KONCENTRACIJA NEVIRŠIJA 6 PROC.) GELGAUDIŠKIO SENIŪNIJOJE
2015-07-30
T-137
08. DĖL ŠAKIŲ SENIŪNIJOS TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2015-07-30
T-136
07. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL INFORMACIJOS APIE ASMENĮ, SIEKIANTĮ EITI ARBA EINANTĮ PAREIGAS RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOSE AR ĮMONĖSE, PATEIKIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2015-07-30
T-135
06. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO
2015-07-30
T-134
05. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-07-30
T-133
04. DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS, FINANSUOJAMIEMS IŠ 2015 METŲ ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS SKATINIMO PROGRAMOS PRIEMONEI ,,PARAMA KAIMO BENDRUOMENĖMS“ ĮGYVENDINTI SKIRTŲ LĖŠŲ
2015-07-30
T-132
03. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO
2015-07-30
T-131
02. DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2015-07-30
T-130
01. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO VEIKLOS 2015 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2015-07-30
T-129
05. DĖL PETICIJŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-07-30
03. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO
2015-07-30
01. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO VEIKLOS 2015 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2015-07-30
02. DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2015-07-30
07. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO
2015-07-30
06. DĖL PRIEDO NUSTATYMO ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTOREI
2015-07-30
15. DĖL JUOZO DOMEIKOS ŠALPOS FONDO ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ 2014 METUS
2015-07-30
04. DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS, FINANSUOJAMIEMS IŠ 2015 METŲ ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS SKATINIMO PROGRAMOS PRIEMONEI ,,PARAMA KAIMO BENDRUOMENĖMS“ ĮGYVENDINTI SKIRTŲ LĖŠŲ
2015-07-30
24. DĖL SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-07-30
25. DĖL ŠAKIŲ RAJONO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS FUNKCIJŲ IŠPLĖTIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-07-30
16. DĖL NUOMOS SUTARTIES SU UŽDARĄJA AKCINE BENDROVE „ŠAKIŲ ARCHIPROJEKTAS“ NUTRAUKIMO
2015-07-30
17. DĖL TURTO NURAŠYMO
2015-07-30
18. DĖL PREMIJŲ SKYRIMO ABITURIENTAMS
2015-07-30
19. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-166 „DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINES IR PRIEŠMOKYKLINES GRUPES TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2015-07-30
20. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-254 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, SENIŪNIJŲ TRANSPORTO, VEŽANČIO MOKINIUS, IR GELTONŲJŲ AUTOBUSŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIEDO PAPILDYMO
2015-07-30
21. DĖL MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO KELEIVINIU TRANSPORTU ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-07-30
22. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-07-30
23. DĖL ŠAKIŲ RAJONO PALUOBIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-07-30
26. DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS STEIGIMO ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOJE BEI ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-07-30
27. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-70 „DĖL BENDROJO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO BEI MIŠRIŲ UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2015/2016 MOKSLO METAMS“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2015-07-30
28. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KRIŪKŲ MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „PUŠELĖ“
2015-07-30
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO FONDO SUDARYMO, NAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-07-30
08. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL INFORMACIJOS APIE ASMENĮ, SIEKIANTĮ EITI ARBA EINANTĮ PAREIGAS RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOSE AR ĮMONĖSE, PATEIKIMO“ PAPILDYMO
2015-07-30
09. DĖL ŠAKIŲ SENIŪNIJOS TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2015-07-30
10. DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS (IŠSKYRUS ALŲ, ALAUS MIŠINIUS SU NEALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IR NATŪRALIOS FERMENTACIJOS SIDRU, KURIŲ TŪRINĖ ETILO ALKOHOLIO KONCENTRACIJA NEVIRŠIJA 6 PROC.) GELGAUDIŠKIO SENIŪNIJOJE
2015-07-30
11. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-25 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2015-07-30
12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ METINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO
2015-07-30
13. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ATASKAITAI
2015-07-30
RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2015 M. LIEPOS 30 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ
2015-07-30
29. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRUI
2015-07-30