Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2015-09
17. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI
2015-09-04
T-172
16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS INGOS CIBULSKIENĖS TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS
2015-09-04
T-171
15. DĖL GUDKAIMIO MELIORACIJOS ĮRENGINIŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS INVESTICINIO PROJEKTO ,,GUDKAIMIO MĮNA NARIAMS PRIKLAUSANČIŲ IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ REKONSTRAVIMAS“ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO
2015-09-04
T-170
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO 2015 METAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-09-04
T-169
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2015-09-04
T-168
12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-70 „DĖL BENDROJO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO BEI MIŠRIŲ UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2015/2016 MOKSLO METAMS“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2015-09-04
T-167
11. DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS STEIGIMO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-70 „DĖL BENDROJO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO BEI MIŠRIŲ UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2015/2016 MOKSLO METAMS“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2015-09-04
T-166
10. DĖL ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-09-04
T-165
09. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ PARDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-09-04
T-164
08. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-112 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO SUDARYMO“ PRIEDO PAPILDYMO
2015-09-04
T-163
07. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KRIŪKŲ SENIŪNIJOJE, JOGINIŠKIŲ KAIME, MOKYKLOS G. 1, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2015-09-04
T-162
06. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ASTAI OLEKIENEI SKYRIMO
2015-09-04
T-161
05. DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO UŽSIENYJE MIRUSIO (ŽUVUSIO) ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2015-09-04
T-160
04. DĖL NAUDOJIMOSI ZYPLIŲ DVARO SODYBOS, ESANČIOS LUKŠIŲ SENIŪNIJOJE, TUBELIŲ KAIME, TERITORIJA TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-09-04
T-159
03. DĖL VIENOS PAPILDOMOS POILSIO DIENOS PER MĖNESĮ SUTEIKIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAI INGAI CIBULSKIENEI
2015-09-04
T-158
02. DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS, FINANSUOJAMIEMS IŠ LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS ,,INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS ,,PARAMA ŽEMĖS ŪKIO VANDENTVARKAI“ ĮGYVENDINTI SKIRTŲ LĖŠŲ
2015-09-04
T-157
01. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-249 „DĖL GELGAUDIŠKIO DVARO KONCESIJOS“ DALINIO PAKEITIMO
2015-09-04
T-156
05. DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO UŽSIENYJE MIRUSIO (ŽUVUSIO) ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2015-09-04
RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2015 M. RUGSĖJO 4 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ
2015-09-04
01. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-249 „DĖL GELGAUDIŠKIO DVARO KONCESIJOS“ DALINIO PAKEITIMO
2015-09-04
02. DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS, FINANSUOJAMIEMS IŠ LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS ,,INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS ,,PARAMA ŽEMĖS ŪKIO VANDENTVARKAI“ ĮGYVENDINTI SKIRTŲ LĖŠŲ
2015-09-04
03. DĖL VIENOS PAPILDOMOS POILSIO DIENOS PER MĖNESĮ SUTEIKIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAI INGAI CIBULSKIENEI
2015-09-04
04. DĖL NAUDOJIMOSI ZYPLIŲ DVARO SODYBOS, ESANČIOS LUKŠIŲ SENIŪNIJOJE, TUBELIŲ KAIME, TERITORIJA TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-09-04
06. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ASTAI OLEKIENEI SKYRIMO
2015-09-04
07. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KRIŪKŲ SENIŪNIJOJE, JOGINIŠKIŲ KAIME, MOKYKLOS G. 1, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2015-09-04
10. DĖL ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-09-04
09. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ PARDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-09-04
08. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-112 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO SUDARYMO“ PRIEDO PAPILDYMO
2015-09-04
11. DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS STEIGIMO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-70 „DĖL BENDROJO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO BEI MIŠRIŲ UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2015/2016 MOKSLO METAMS“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2015-09-04
12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-70 „DĖL BENDROJO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO BEI MIŠRIŲ UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2015/2016 MOKSLO METAMS“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2015-09-04
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2015-09-04
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO 2015 METAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-09-04
15. DĖL GUDKAIMIO MELIORACIJOS ĮRENGINIŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS INVESTICINIO PROJEKTO ,,GUDKAIMIO MĮNA NARIAMS PRIKLAUSANČIŲ IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ REKONSTRAVIMAS“ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO
2015-09-04
16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS INGOS CIBULSKIENĖS TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS
2015-09-04
17. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI
2015-09-04
RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2015 M. RUGSĖJO 4 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ
2015-09-04