Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2015-11
40. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ GELGAUDIŠKYJE, TAIKOS G. 59, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2015-11-27
T-260
39. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA GELGAUDIŠKIO BENDRUOMENĖS CENTRU „ATGAIVA“ NUTRAUKIMO
2015-11-27
T-259
38. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA BENDRUOMENĖS CENTRU „TĖVIŠKĖ“ PRATĘSIMO
2015-11-27
T-258
37. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ SINTAUTŲ SENIŪNIJOJE, UŽSIENIŲ KAIME, NOVOS G. 1, PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
2015-11-27
T-257
36. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, PERDAVIMO KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAMS PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
2015-11-27
T-256
35. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠAKIŲ VERSLO INFORMACIJOS CENTRUI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
2015-11-27
T-255
34. DĖL PANAUDOS SUTARČIŲ SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA ŠAKIŲ VERSLO INFORMACIJOS CENTRU NUTRAUKIMO
2015-11-27
T-254
33. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO LUKŠIŲ SENIŪNIJOJE, TUBELIŲ KAIME, BERŽŲ G. 3, PERDAVIMO
2015-11-27
T-253
32. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMU NR. T-325 PATVIRTINTO VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PAKEITIMO
2015-11-27
T-252
31. DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI
2015-11-27
T-251
30. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, JAUNYSTĖS TAKAS 3-11, PARDAVIMO
2015-11-27
T-250
29. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, J. BASANAVIČIAUS G. 16-35, PARDAVIMO
2015-11-27
T-249
28. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO LEKĖČIUOSE, KAUNO G. 13-1, PARDAVIMO
2015-11-27
T-248
27. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO LEKĖČIUOSE, KAUNO G. 13-8, PARDAVIMO
2015-11-27
T-247
26. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-25 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2015-11-27
T-246
25. DĖL PALUOBIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2015-11-27
T-245
24. DĖL GELGAUDIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2015-11-27
T-244
23. DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO (LOPŠELIO) GRUPĖS STEIGIMO ŠAKIŲ RAJONO VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „KLEVELIS“
2015-11-27
T-243
22. DĖL LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS DARBO LAIKO PAKEITIMO
2015-11-27
T-242
21. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-70 „DĖL BENDROJO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO BEI MIŠRIŲ UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2015/2016 MOKSLO METAMS“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2015-11-27
T-241
20. DĖL TURTO PERDAVIMO
2015-11-27
T-240
19. DĖL TURTO PERDAVIMO
2015-11-27
T-239
18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2015-11-27
T-238
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ZANAVYKŲ MUZIEJAUS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO
2015-11-27
T-237
16. DĖL GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2015-11-27
T-236
15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMU NR. T-249 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PATVIRTINTŲ NUOSTATŲ PAPILDYMO
2015-11-27
T-235
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-167 ,,DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ NUOMOS BE EILĖS ĮKAINIŲ NUSTATYMO“ PAPILDYMO
2015-11-27
T-234
13. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS BEI SĄNAUDŲ IR NAUDOS ANALIZĖS PATVIRTINIMO
2015-11-27
T-233
12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 4 D. SPRENDIMO NR. T-156 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR T-249 „DĖL GELGAUDIŠKIO DVARO KONCESIJOS“ DALINIO PAKEITIMO“ PAPILDYMO
2015-11-27
T-232
11. DĖL GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS KONCESIJOS KONKURSO SĄLYGŲ, PAGRINDINĖS SUTARTIES SĄLYGŲ PATVIRTINIMO BEI KONKURSO ETAPŲ NUSTATYMO
2015-11-27
T-231
10. DĖL DARBO SUTARTIES SU NIJOLE ŪSIENE NUTRAUKIMO ŠALIŲ SUSITARIMU
2015-11-27
T-230
09. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 1999 M. SPALIO 20 D. SPRENDIMO NR. 244 „DĖL MOKESČIO UŽ NAKVYNĘ TARIFO NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2015-11-27
T-229
08. DĖL ŠAKIŲ GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO
2015-11-27
T-228
07. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS JONO JABLONSKIO PREMIJOS SKYRIMO RIMAI BAKŠIENEI IR VILIJAI SAKALAUSKIENEI
2015-11-27
T-227
06. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA“ ĮSTEIGIMO
2015-11-27
T-226
05. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2015-2017 METŲ PROGRAMOS IR RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2015-2017 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO
2015-11-27
T-225
04. DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2015-11-27
T-224
03. DĖL TERITORIJOS PRISKYRIMO NEPRIVATIZUOJAMAI ŽEMEI
2015-11-27
T-223
02. DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO
2015-11-27
T-222
01. DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO UŽSIENYJE MIRUSIO (ŽUVUSIO) ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2015-11-27
T-221
04. DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2015-11-27
05. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2015-2017 METŲ PROGRAMOS IR RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2015-2017 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO
2015-11-27
03. DĖL TERITORIJOS PRISKYRIMO NEPRIVATIZUOJAMAI ŽEMEI
2015-11-27
02. DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO
2015-11-27
01. DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO UŽSIENYJE MIRUSIO (ŽUVUSIO) ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2015-11-27
06. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA“ ĮSTEIGIMO
2015-11-27
07. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS JONO JABLONSKIO PREMIJOS SKYRIMO RIMAI BAKŠIENEI IR VILIJAI SAKALAUSKIENEI
2015-11-27
08. DĖL ŠAKIŲ GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO
2015-11-27
09. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 1999 M. SPALIO 20 D. SPRENDIMO NR. 244 „DĖL MOKESČIO UŽ NAKVYNĘ TARIFO NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2015-11-27
31. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, JAUNYSTĖS TAKAS 3-11, PARDAVIMO
2015-11-27
25. DĖL PALUOBIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2015-11-27
23. DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO (LOPŠELIO) GRUPĖS STEIGIMO ŠAKIŲ RAJONO VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „KLEVELIS“
2015-11-27
24. DĖL GELGAUDIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2015-11-27
26. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-25 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2015-11-27
27. DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMO MINDAUGUI ŠIMAIČIUI UŽ 2015 METUS
2015-11-27
28. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO LEKĖČIUOSE, KAUNO G. 13-8, PARDAVIMO
2015-11-27
29. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO LEKĖČIUOSE, KAUNO G. 13-1, PARDAVIMO
2015-11-27
30. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, J. BASANAVIČIAUS G. 16-35, PARDAVIMO
2015-11-27
10. DĖL DARBO SUTARTIES SU NIJOLE ŪSIENE NUTRAUKIMO ŠALIŲ SUSITARIMU
2015-11-27
11. DĖL GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS KONCESIJOS KONKURSO SĄLYGŲ, PAGRINDINĖS SUTARTIES SĄLYGŲ PATVIRTINIMO BEI KONKURSO ETAPŲ NUSTATYMO
2015-11-27
12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 4 D. SPRENDIMO NR. T-156 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M.BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR T-249 „DĖL GELGAUDIŠKIO DVARO KONCESIJOS“ DALINIO PAKEITIMO“ PAPILDYMO
2015-11-27
13. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS BEI SĄNAUDŲ IR NAUDOS ANALIZĖS PATVIRTINIMO
2015-11-27
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-167 ,,DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ NUOMOS BE EILĖS ĮKAINIŲ NUSTATYMO“ PAPILDYMO
2015-11-27
15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMU NR. T-249 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PATVIRTINTŲ NUOSTATŲ PAPILDYMO
2015-11-27
16. DĖL GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2015-11-27
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ZANAVYKŲ MUZIEJAUS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO
2015-11-27
18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2015-11-27
19. DĖL TURTO PERDAVIMO
2015-11-27
20. DĖL TURTO PERDAVIMO
2015-11-27
21. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-70 „DĖL BENDROJO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO BEI MIŠRIŲ UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2015/2016 MOKSLO METAMS“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2015-11-27
22. DĖL LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS DARBO LAIKO PAKEITIMO
2015-11-27
39. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA BENDRUOMENĖS CENTRU „TĖVIŠKĖ“ ATNAUJINIMO
2015-11-27
32. DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI
2015-11-27
33. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMU NR. T-325 PATVIRTINTO VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PAKEITIMO
2015-11-27
34. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO LUKŠIŲ SENIŪNIJOJE, TUBELIŲ KAIME, BERŽŲ G. 3, PERDAVIMO
2015-11-27
35. DĖL PANAUDOS SUTARČIŲ SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA ŠAKIŲ VERSLO INFORMACIJOS CENTRU NUTRAUKIMO
2015-11-27
36. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠAKIŲ VERSLO INFORMACIJOS CENTRUI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
2015-11-27
37. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, PERDAVIMO KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAMS PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
2015-11-27
38. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRU ATNAUJINIMO
2015-11-27
40. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA GELGAUDIŠKIO BENDRUOMENĖS CENTRU „ATGAIVA“ NUTRAUKIMO
2015-11-27
41. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ GELGAUDIŠKYJE, TAIKOS G. 59, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2015-11-27
RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2015 M. LAPKRIČIO 27 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ
2015-11-27
RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2015 M. LAPKRIČIO 27 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ
2015-11-27