Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2016-07
37. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS PROJEKTUS BARZDŲ, GRIŠKABŪDŽIO, KRIŪKŲ, LEKĖČIŲ, PLOKŠČIŲ, SUDARGO, SLAVIKŲ, ŽVIRGŽDAIČIŲ KAIMO VIETOVĖSE
2016-07-29
T-273
36. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „PANEMUNIŲ PARKŲ EKOLOGINIO (PAŽINTINIO) TURIZMO IR VIEŠOJO AKTYVAUS POILSIO INFRASTRUKTŪROS TVARI PLĖTRA“
2016-07-29
T-272
35. DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į LABDAROS IR PARAMOS FONDO ŠEŠUPĖS EUROREGIONO ŠAKIŲ BIURO VALDYBĄ
2016-07-29
T-271
34. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „BENDRUOMENINIŲ ŠEIMOS NAMŲ VEIKLA ŠAKIŲ RAJONE“
2016-07-29
T-270
33. DĖL KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS PATVIRTINIMO
2016-07-29
T-269
32. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-25 „DĖL GYVENTOJŲ TELKIMO VISUOMENEI NAUDINGAI VEIKLAI ATLIKTI TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-07-29
T-268
31. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-60 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ RAJONE, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS RAJONO BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2016-07-29
T-267
30. DĖL TURTO PERDAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
2016-07-29
T-266
29. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ IR KITO ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, ESANČIO SINTAUTŲ SENIŪNIJOJE, VERŠIŲ KAIME, MOKYKLOS G. 2, PERDAVIMO ASOCIACIJAI VERŠIŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
2016-07-29
T-265
28. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA VERŠIŲ BENDRUOMENĖS CENTRU NUTRAUKIMO
2016-07-29
T-264
27. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, KĘSTUČIO G. 21-6 , NUOMOS NIJOLĖS MATUKYNIENĖS ŠEIMAI
2016-07-29
T-263
26. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, ŠAULIŲ G. 2-20 , NUOMOS TOMUI GIRDŽIJAUSKUI
2016-07-29
T-262
25. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 21-30 , NUOMOS DAIVOS STEPUTIENĖS ŠEIMAI
2016-07-29
T-261
24. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, VYTAUTO G. 47-8 , NUOMOS AUKSĖS LEBEDNIKIENĖS ŠEIMAI
2016-07-29
T-260
23. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, NAUDŽIŲ KAIME, NAUDŽIŲ G. 12-2, NUOMOS ŽYDRŪNO PETRAVIČIAUS ŠEIMAI
2016-07-29
T-259
22. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, PRŪSELIŲ KAIME, MIŠKO G. 4, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2016-07-29
T-258
21. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESČIO SENIŪNIJOJE, TOTORVIEČIŲ KAIME, ALYVŲ G. 10-3, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2016-07-29
T-257
20. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESČIO SENIŪNIJOJE, BŪBLELIŲ KAIME, NOPAIČIO G. 7, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2016-07-29
T-256
19. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOJE, PATAŠINĖS KAIME, ALYVŲ G. 9, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2016-07-29
T-255
18. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2016-07-29
T-254
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ METINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO
2016-07-29
T-253
16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-51 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2016-07-29
T-252
15. DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TVARKŲ APRAŠŲ PATVIRTINIMO
2016-07-29
T-251
14. DĖL PRITARIMO ELEKTRONINIO DIENYNO NAUDOJIMUI ŠAKIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „BERŽELIS“
2016-07-29
T-250
13. DĖL ŠAKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2016-07-29
T-249
12. DĖL ŠAKIŲ RAJONO KRIŪKŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2016-07-29
T-248
11. DĖL GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2016-07-29
T-247
10. DĖL PREMIJŲ SKYRIMO ABITURIENTAMS
2016-07-29
T-246
09. DĖL TURTO PERDAVIMO
2016-07-29
T-245
08. DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO (PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ NUSTATYMO
2016-07-29
T-244
07. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-89 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ IR RINKLIAVOS DYDŽIO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-07-29
T-243
06. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-167 ,,DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ NUOMOS BE EILĖS ĮKAINIŲ NUSTATYMO“ PAPILDYMO
2016-07-29
T-242
05. DĖL GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO GATVĖMS
2016-07-29
T-241
04. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-173 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2016-07-29
T-240
03. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-47 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-07-29
T-239
02. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2015-2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2016-07-29
T-238
01. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO
2016-07-29
T-237
RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2016 M. LIEPOS 29 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ
2016-07-29
RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2016 M. LIEPOS 29 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ
2016-07-29