Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2016-12
03. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-332 „DĖL VIETOS VALDŽIOS ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBĄ“ PAKEITIMO
2016-12-30
T-398
02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-54 „DĖL RAJONO KOMPLEKSINIO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ATASKAITOS APROBAVIMO“ PAPILDYMO
2016-12-30
T-397
01. DĖL ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO
2016-12-30
T-396
31. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-173 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2016-12-23
T-395
30. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO
2016-12-23
T-394
29. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-207 „DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ IR 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-44 „DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
2016-12-23
T-393
28. DĖL VIENKARTINĖS PRIEMOKOS IŠMOKĖJIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJUI EDGARUI PILYPAIČIUI
2016-12-23
T-392
27. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 18 D. SPRENDIMO NR. T-115 „DĖL SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS ILGALAIKIO TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA“ PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ“ 1 PRIEDO „SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS“ PAKEITIMO
2016-12-23
T-391
26. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-287 „DĖL SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA“ PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ“ PAKEITIMO
2016-12-23
T-390
25. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-93 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016-12-23
T-389
24. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMU NR. T-325 PATVIRTINTO VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PAKEITIMO
2016-12-23
T-388
23. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA ŠEŠUPĖS EUROREGIONO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRU NUTRAUKIMO
2016-12-23
T-387
22. DĖL JUOZO DOMEIKOS ŠALPOS FONDO ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ 2016 METUS
2016-12-23
T-386
21. DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI
2016-12-23
T-385
20. DĖL TURTO PERDAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI
2016-12-23
T-384
19. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-51 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2016-12-23
T-383
18. DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO SOCIALINIO BŪSTO PLĖTRA“ NR. 08.1.2-CPVA-R-408-41-0001/VL-861 SOCIALINIO BŪSTO PIRKIMO BŪDO IR PIRKIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO
2016-12-23
T-382
17. DĖL PRITARIMO GELGAUDIŠKIO DVARO PARKO ŽEMĖS SKLYPO PERĖMIMUI
2016-12-23
T-381
16. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2024 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO RENGIMUI
2016-12-23
T-380
15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-49 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016-2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016-12-23
T-379
14. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2016-12-23
T-378
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2016-12-23
T-377
12. DĖL VIENKARTINĖS PINIGINĖS IŠMOKOS SKYRIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRO DIREKTOREI DAIVAI BUKŠNIENEI
2016-12-23
T-376
11. DĖL VIENKARTINĖS IŠMOKOS SKYRIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRO DIREKTOREI DIANAI ŠLEŽIENEI
2016-12-23
T-375
10. DĖL VIENKARTINĖS PINIGINĖS IŠMOKOS SKYRIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ZANAVYKŲ MUZIEJAUS DIREKTOREI RIMAI VASAITIENEI
2016-12-23
T-374
09. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-19 ,,DĖL LEIDIMŲ TEIKTI PRAMOGINIŲ ĮRENGINIŲ PASLAUGAS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2016-12-23
T-373
08. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS IR KONTROLIERIAUS PAVADUOTOJO TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2016-12-23
T-372
07. DĖL TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2016-12-23
T-371
06. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS
2016-12-23
T-370
05. DĖL ŠAKIŲ RAJONO VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ PATVIRTINIMO
2016-12-23
T-369
03. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-262 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS TARYBOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016-12-23
T-367
02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-88 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016-12-23
T-366
01. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-170 „DĖL SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS FINANSAVIMO“ PAKEITIMO
2016-12-23
T-365
RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2016 M. GRUODŽIO 23 D. 13.00 VAL., DARBOTVARKĖ
2016-12-23
RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2016 M. GRUODŽIO 30 D. 14.00 VAL., DARBOTVARKĖ
2016-12-30
RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2016 M. GRUODŽIO 23 D. 13.00 VAL., DARBOTVARKĖ
2016-12-23
04. DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS
2016-12-23
RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2016 M. GRUODŽIO 30 D. 14.00 VAL., DARBOTVARKĖ
2016-12-30