Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2017-01
01. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MELIORACIJOS DARBŲ 2017 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2017-01-27
T-1
02. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2015 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2017-01-27
T-2
03. DĖL PARAMOS ĮGYVENDINANT VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTUS
2017-01-27
T-3
04. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-53 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2017-01-27
T-4
05. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR.T-342 „DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO“ PAKEITIMO
2017-01-27
T-5
06. DĖL PREMIJOS SKYRIMO NIJOLĖS IR SAULIAUS URBANAVIČIŲ ŠEIMAI
2017-01-27
T-6
07. DĖL VALSTYBĖS SAUGOMO NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO KIDULIŲ DVARO SODYBOS SUDĖTINĖS DALIES SVIRNO (U.K 33424) AVARINĖS BŪKLĖS LIKVIDAVIMO DARBŲ
2017-01-27
T-7
08. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO IR ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ I PUSMEČIO VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2017-01-27
T-8
09. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SKALBIMO IR DUŠO PASLAUGŲ APMOKĖJIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-01-27
T-9
10. DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-01-27
T-10
11. DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ DARBO LAIKO NUSTATYMO SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUJE „VYTURĖLIS“
2017-01-27
T-11
12. DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2017-01-27
T-12
13. DĖL ŠAKIŲ RAJONO PALUOBIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2017-01-27
T-13
14. DĖL MAKSIMALAUS LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE
2017-01-27
T-14
15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-319 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-400 „DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO“ PAKEITIMO
2017-01-27
T-15
16. DĖL TURTO PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ VANDENYS“
2017-01-27
T-16
17. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, STRIŪPŲ G. 4-5, PARDAVIMO
2017-01-27
T-17
18. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, E. STEPONAIČIO G. 10, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2017-01-27
T-18
19. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO
2017-01-27
T-19
20. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-60 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ RAJONE, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS RAJONO BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS“ PRIEDO PAPILDYMO
2017-01-27
T-20
21. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 16 D. SPRENDIMU NR. T-202 PATVIRTINTO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2017-01-27
T-21
22. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO, LAIKINAI EINANČIO MERO PAREIGAS, IŠRINKIMO
2017-01-27
T-22