Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2017-02
01. DĖL PRITARIMO GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS OPERATORIAUS ATRANKAI NUOMOS PAGRINDAIS
2017-02-24
T-23
02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
2017-02-24
T-24
03. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
2017-02-24
T-25
04. DĖL TURTO NURAŠYMO
2017-02-24
T-26
05. DĖL TURTO PERDAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI
2017-02-24
T-27
06. DĖL TURTO PERDAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI
2017-02-24
T-28
07. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2017-02-24
T-29
08. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DOJUS AGRO“ ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO UŽ 2017 METUS
2017-02-24
T-30
09. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2016 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2017-02-24
T-31
10. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2017 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS PATVIRTINIMO
2017-02-24
T-32
11. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS GATVIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2017-02-24
T-33
12. DĖL DARBO GRUPĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS ATASKAITŲ (GYVENTOJAMS) PROJEKTAMS PARENGTI SUDARYMO
2017-02-24
T-34
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 5 d. SPRENDIMO NR. T-13 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO
2017-02-24
T-35
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 18 D. SPRENDIMO NR. T-92 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKOS 2016-2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-02-24
T-36
15. DĖL ŠAKIŲ RAJONO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2017-02-24
T-37
16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-18 ,,DĖL SAVIVALDYBĖS KAIMO KULTŪROS NAMŲ REORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO
2017-02-24
T-38
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL ATSTOVŲ Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMĄ IŠRINKIMO“ PAKEITIMO
2017-02-24
T-39