Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2017-10
01. DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERUI
2017-10-27
T-319
02. DĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS, TEIKIAMOS ASMENS NAMUOSE, KAINOS PATVIRTINIMO
2017-10-27
T-320
3. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „PRIVAČIŲ NAMŲ PRIJUNGIMAS PRIE CENTRALIZUOTOS NUOTEKŲ SURINKIMO INFRASTRUKTŪROS“
2017-10-27
T-321
4. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T-115 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO-IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS PLOKŠČIŲ VIDURINĖJE MOKYKLOJE STEIGIMO“ PAKEITIMO
2017-10-27
T-322
5. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-234 „DĖL MOKYKLOMS PRISKIRIAMŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-10-27
T-323
6. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-297 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „SUDARGO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“ PAKEITIMO
2017-10-27
T-324
7. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-298 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „SLAVIKŲ ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“ PAKEITIMO
2017-10-27
T-325
8. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-299 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ŽVIRGŽDAIČIŲ ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“ PAKEITIMO
2017-10-27
T-326
9. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-300 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „GRIŠKABŪDŽIO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“ PAKEITIMO
2017-10-27
T-327
10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-302 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „LEKĖČIŲ ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“ PAKEITIMO
2017-10-27
T-328
11. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS ŠAKIŲ RAJONE“
2017-10-27
T-329
12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-141 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ TINKLO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2017-10-27
T-330
14. DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALIMA VERSTIS TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ NUSTATYMO 2018 METAMS
2017-10-27
T-332
15. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UAB „ŠAKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO
2017-10-27
T-333
16. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO
2017-10-27
T-334
17. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PIRKIMO
2017-10-27
T-335
18. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2017-10-27
T-336
19. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, BIRUTĖS G. 6-1, NUOMOS ROLANDUI BERTAŠIUI
2017-10-27
T-337
20. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMU NR. T-93 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PATVIRTINTO RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠO PAKEITIMO
2017-10-27
T-338
21. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO VEIKLOS 2017 METŲ IV KETVIRČIO PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2017-10-27
T-339
22. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. T-134 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2017-10-27
T-340
23. DĖL PRITARIMO VŠĮ „NAMAI VISIEMS“ PROJEKTUI „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA ŠAKIŲ RAJONE“
2017-10-27
T-341
24. DĖL SKYRIMO Į PAREIGAS
2017-10-27
T-342
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-25 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2017-10-27
T-331
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-25 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2017-10-27
T-331