Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2016-04
1. 01. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS 2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO, PRITARIMO VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2016 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2016-04-22
TSP-126
2. 02. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO, PRITARIMO VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2016 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2016-04-22
TSP-127
3. 03. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO, PRITARIMO VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2016 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2016-04-22
TSP-128
4. 04. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES 2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO, PRITARIMO VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2016 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2016-04-22
TSP-129
5. 05. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO AMBULATORIJOS 2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO, PRITARIMO VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2016 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2016-04-22
TSP-130
6. 06. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJOS 2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO, PRITARIMO VADOVOVEIKLOS ATASKAITAI BEI 2016 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2016-04-22
TSP-131
7. 07. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS 2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO, PRITARIMO VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2016 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYTMO
2016-04-22
TSP-132
8. 08. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEMUNIŲ AMBULATORIJOS 2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO, PRITARIMO VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2016 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2016-04-22
TSP-133
9. 09. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LEKĖČIŲ AMBULATORIJOS 2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO, PRITARIMO VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2016 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2016-04-22
TSP-134
10. 10. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ AMBULATORIJOS 2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO, PRITARIMO VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2016 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2016-04-22
TSP-135
11. 11. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2016-04-22
TSP-136
12. 12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ NUSTATYMO
2016-04-22
TSP-137
13. 13. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VŠĮ ŠAKIŲ PASPC ODONTOLOGIJOS SKYRIAUS ATNAUJINIMAS SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU“
2016-04-22
TSP-138
14. 14. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2015 METŲ ATASKAITAI
2016-04-22
TSP-139
15. 15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2016 METŲ PRIEMONIŲ PLANO IR SĄMATOS PATVIRTINIMO
2016-04-22
TSP-140
16. 16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-99 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO IR PIRMININKO SKYRIMO“ DALINIO PAKEITIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-04-22
TSP-141
17. 17. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ VADOVO 2015 METŲ ATASKAITAI
2016-04-22
TSP-142
18. 18. DĖL PRITARIMO LIKVIDUOJAMOS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ VADOVO 2015 METŲ ATASKAITAI
2016-04-22
TSP-143
19. 19. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ VADOVO 2015 METŲ ATASKAITAI
2016-04-22
TSP-144
20. 20. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VADOVO 2015 METŲ ATASKAITAI
2016-04-22
TSP-145
21. 21. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ VADOVO 2015 METŲ ATASKAITAI
2016-04-22
TSP-146
22. 22. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ VADOVO 2015 METŲ ATASKAITAI
2016-04-22
TSP-147
23. 23. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR JAI PAVALDŽIŲ IR (ARBA) JOS VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VIEŠŲJŲ JURIDINIŲ ASMENŲ 2015 METŲ FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITAI
2016-04-22
TSP-148
24. 24. DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO
2016-04-22
TSP-149
25. 25. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ PLOKŠČIŲ SENIŪNIJOJE, KUBILIŲ KAIME, NEMUNO G. 4, PERDAVIMO ASOCIACIJAI KUBILIŲ KRAŠTO BENDRUOMENĖS CENTRUI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
2016-04-22
TSP-150
26. 26. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMU NR. T-325 PATVIRTINTO VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PAPILDYMO
2016-04-22
TSP-151
27. 27. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMU NR. T-93 PATVIRTINTO RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠO PAPILDYMO
2016-04-22
TSP-152
28. 28. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA SENOVĖS BALTŲ ATKURIAMOSIOS ISTORIJOS KLUBU „SŪDUVOS TAURAS“ NUTRAUKIMO
2016-04-22
TSP-153
29. 29. DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI
2016-04-22
TSP-154
30. 30. DĖL TURTO NURAŠYMO
2016-04-22
TSP-155
31. 31. DĖL TURTO PERDAVIMO
2016-04-22
TSP-156
32. 32. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRUI
2016-04-22
TSP-157
33. 33. DĖL PRITARIMO REKONSTRUOTI PASTATĄ
2016-04-22
TSP-158
34. 34. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2016-04-22
TSP-159
35. 35. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS PRANEI ONAI JUCAITIENEI SKYRIMO
2016-04-22
TSP-160
36. 36. DĖL KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS PATVIRTINIMO
2016-04-22
TSP-161
37. 37. DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2016-04-22
TSP-162
38. 38. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 5 D. SPRENDIMU NR. T-3 PATVIRTINTOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MELIORACIJOS DARBŲ 2016 METŲ PROGRAMOS PAPILDYMO
2016-04-22
TSP-163
39. 39. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2016-2018 METŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO VEIKLOS IR PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO
2016-04-22
TSP-164
40. 40. DĖL ŠAKIŲ „BERŽELIO“ MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2016-04-22
TSP-165
41. 41. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-53 „DĖL PRITARIMO SUTARČIAI IR ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO“ PAPILDYMO
2016-04-22
TSP-166
42. 42. DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SINTAUTŲ KULTŪROS CENTRO KETURNAUJIENOS LAISVALAIKIO SALĖS IR VERŠIŲ LAISVALAIKIO SALĖS UŽDARYMO
2016-04-22
TSP-167
43. 43. DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SINTAUTŲ KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2016-04-22
TSP-168
44. 44. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ SĄRAŠO SUDARYMO IR SKELBIMO INTERNETO SVETAINĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2016-04-22
TSP-169
45. 45. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „EKOLOGINIO TURIZMO PLĖTRA“
2016-04-22
TSP-170
46. 46. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „DRAUGYSTĖS PARKAI-2“
2016-04-22
TSP-171
47. 47. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „TVARI ŠEŠUPĖS EUROREGIONO PLĖTRA PRISTATANT KULTŪRINĮ IR GAMTINĮ PAVELDĄ“
2016-04-22
TSP-172
48. 48. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-171 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO PASTATO REKONSTRAVIMAS“ PAKEITIMO
2016-04-22
TSP-173
49. 49. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-190 „DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO PLĖTRA“ RENGIMUI IR ĮGYVENDINIMUI“ DALINIO PAKEITIMO
2016-04-22
TSP-174
50. 50. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „SINTAUTAI-GOLDAP-3“
2016-04-22
TSP-175
51. 51. DĖL MELIORACIJOS SISTEMŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS „NYKA“ INVESTICINIO PROJEKTO „MELIORACIJOS SISTEMŲ REKONSTRAVIMAS ŠAKIŲ RAJONO GERDŽIŪNŲ KADASTRINĖJE VIETOVĖJE“ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO
2016-04-22
TSP-176
52. 52. DĖL SLAVIKŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS INVESTICINIO PROJEKTO „,MELIORACIJOS SISTEMŲ REKONSTRAVIMAS ŠAKIŲ RAJONO SLAVIKŲ KADASTRINĖJE VIETOVĖJE“ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO
2016-04-22
TSP-177