Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2016-06
01. DĖL ŠAKIŲ GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO
2016-06-23
TSP-224
02. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO KONCEPCIJAI
2016-06-23
TSP-225
03. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO VEIKLOS 2016 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2016-06-23
TSP-226
04. DĖL PROJEKTO „PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMAS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE“
2016-06-23
TSP-227
05. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „MARIJAMPOLĖS REGIONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“
2016-06-23
TSP-228
06. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-49 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016-2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-06-23
TSP-229
07. DĖL STRATEGINIO PLANAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2016-06-23
TSP-230
08. DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO UŽSIENYJE MIRUSIO (ŽUVUSIO) ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2016-06-23
TSP-231
09. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2016-06-23
TSP-232
10. DĖL VIENKARTINĖS PAŠALPOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2016-06-23
TSP-233
11. DĖL INTEGRALIOS PAGALBOS (DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS) PASLAUGŲ SKYRIMO IR TEIKIMO ASMENS NAMUOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2016-06-23
TSP-234
27. DĖL GARANTIJOS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ VANDENYS“ SUTEIKIMO IMANT BANKO PASKOLĄ
2016-06-23
TSP-235
12. DĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE KAINOS PATVIRTINIMO
2016-06-23
TSP-236
13. DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ 2016 METAMS
2016-06-23
TSP-237
14. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO
2016-06-23
TSP-238
15. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2016-06-23
TSP-239
16. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2016-06-23
TSP-240
17. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA KUDIRKOS NAUMIESČIO PARAPIJOS SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRU ATNAUJINIMO
2016-06-23
TSP-241
18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ PERLEIDIMO SUTARČIŲ SUDARYMO BEI ŽEMĖS SKLYPO PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTO PASIRAŠYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2016-06-23
TSP-242
19. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-362 „DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS STEIGIMO LUKŠIŲ VINCO GRYBO VIDURINĖS MOKYKLOS VAIKŲ DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ SKYRIUJE“ PAKEITIMO
2016-06-23
TSP-243
20. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI ŠAKIŲ RAJONO GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELĮ „EGLUTĖ“
2016-06-23
TSP-244
21. DĖL GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO STRUKTŪROS PERTVARKOS
2016-06-23
TSP-245
22. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 18 D. SPRENDIMO NR. T-94 „DĖL ŠAKIŲ „BERŽELIO“ MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKOS IR PAVADINIMO PAKEITIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2016-06-23
TSP-246
23. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 18 D. SPRENDIMO NR. T-95 „DĖL BENDROJO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO BEI MIŠRIŲ UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2016/2017 MOKSLO METAMS“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2016-06-23
TSP-247
24. DĖL PRIĖMIMO MOKYTIS PAGAL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS Į RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS BEI IŠVYKIMO IŠ MOKYKLOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2016-06-23
TSP-248
25. DĖL MOKYKLOMS PRISKIRIAMŲ TERITORIJŲ PATVIRTINIMO
2016-06-23
TSP-249
26. DĖL SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2016-06-23
TSP-250
28. DĖL KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS PATVIRTINIMO
2016-06-23
TSP-251