Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2016-07
1. 01. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2016-07-29
TSP-252
2. 02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO
2016-07-29
TSP-253
3. 03. DĖL ŠAKIŲ GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2016-07-29
TSP-254
4. 04. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2015-2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2016-07-29
TSP-255
5. 05. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-47 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-07-29
TSP-256
6. 06. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-173 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2016-07-29
TSP-257
7. 07. DĖL PRIEMOKOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAI INGAI CIBULSKIENEI NUSTATYMO
2016-07-29
TSP-258
8. 08. DĖL GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO GATVĖMS
2016-07-29
TSP-259
9. 09. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-167 ,,DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ NUOMOS BE EILĖS ĮKAINIŲ NUSTATYMO“ PAPILDYMO
2016-07-29
TSP-260
10. 10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D.SPRENDIMO NR. T-89 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ IR RINKLIAVOS DYDŽIO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-07-29
TSP-261
11. 11. DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO (PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ NUSTATYMO
2016-07-29
TSP-262
12. 12. DĖL TURTO PERDAVIMO
2016-07-29
TSP-263
13. 13. DĖL PREMIJŲ SKYRIMO ABITURIENTAMS
2016-07-29
TSP-264
14. 14. DĖL GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2016-07-29
TSP-265
15. 15. DĖL ŠAKIŲ RAJONO KRIŪKŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2016-07-29
TSP-266
16. 16. DĖL ŠAKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2016-07-29
TSP-267
17. 17. DĖL PRITARIMO ELEKTRONINIO DIENYNO NAUDOJIMUI ŠAKIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „BERŽELIS“
2016-07-29
TSP-268
18. 18. DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TVARKŲ APRAŠŲ PATVIRTINIMO
2016-07-29
TSP-269
19. 19. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-51 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2016-07-29
TSP-270
20. 20. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ METINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO
2016-07-29
TSP-271
21. 21. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2016-07-29
TSP-272
22. 22. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOJE, PATAŠINĖS KAIME, ALYVŲ G. 9, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2016-07-29
TSP-273
23. 23. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESČIO SENIŪNIJOJE, BŪBLELIŲ KAIME, NOPAIČIO G. 7, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2016-07-29
TSP-274
24. 24. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESČIO SENIŪNIJOJE, TOTORVIEČIŲ KAIME, ALYVŲ G. 10-3, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2016-07-29
TSP-275
25. 25. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, PRŪSELIŲ KAIME, MIŠKO G. 4, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2016-07-29
TSP-276
26. 26. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, NAUDŽIŲ KAIME, NAUDŽIŲ G. 12-2, NUOMOS ŽYDRŪNO PETRAVIČIAUS ŠEIMAI
2016-07-29
TSP-277
27. 27. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, VYTAUTO G. 47-8 , NUOMOS AUKSĖS LEBEDNIKIENĖS ŠEIMAI
2016-07-29
TSP-278
28. 28. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 21-30 , NUOMOS DAIVOS STEPUTIENĖS ŠEIMAI
2016-07-29
TSP-279
29. 29. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, ŠAULIŲ G. 2-20 , NUOMOS TOMUI GIRDŽIJAUSKUI
2016-07-29
TSP-280
30. 30. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, KĘSTUČIO G. 21-6 , NUOMOS NIJOLĖS MATUKYNIENĖS ŠEIMAI
2016-07-29
TSP-281
31. 31. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA VERŠIŲ BENDRUOMENĖS CENTRU NUTRAUKIMO
2016-07-29
TSP-282
32. 32. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ IR KITO ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, ESANČIO SINTAUTŲ SENIŪNIJOJE, VERŠIŲ KAIME, MOKYKLOS G. 2, PERDAVIMO ASOCIACIJAI VERŠIŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
2016-07-29
TSP-283
33. 33. DĖL TURTO PERDAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
2016-07-29
TSP-284
34. 34. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-60 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ RAJONE, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS RAJONO BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2016-07-29
TSP-285
35. 35. DĖL VIENKARTINĖS PAŠALPOS SKYRIMO IRENAI KAUŠIUVIENEI
2016-07-29
TSP-286
36. 36. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-25 „DĖL GYVENTOJŲ TELKIMO VISUOMENEI NAUDINGAI VEIKLAI ATLIKTI TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-07-29
TSP-287
37. 37. DĖL KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS PATVIRTINIMO
2016-07-29
TSP-288
38. 38. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „BENDRUOMENINIŲ ŠEIMOS NAMŲ STEIGIMAS ŠAKIŲ RAJONE“
2016-07-29
TSP-289
39. 39. DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į LABDAROS IR PARAMOS FONDO ŠEŠUPĖS EUROREGIONO ŠAKIŲ BIURO VALDYBĄ
2016-07-29
TSP-290
40. 40. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „PANEMUNIŲ PARKŲ EKOLOGINIO (PAŽINTINIO) TURIZMO IR VIEŠOJO AKTYVAUS POILSIO INFRASTRUKTŪROS TVARI PLĖTRA“
2016-07-29
TSP-291
41. 41. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS PROJEKTUS BARZDŲ, GRIŠKABŪDŽIO, KRIŪKŲ, LEKĖČIŲ, PLOKŠČIŲ, SUDARGO, SLAVIKŲ, ŽVIRGŽDAIČIŲ KAIMO VIETOVĖSE
2016-07-29
TSP-292