Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2016-07
01. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2016-07-29
TSP-252
02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO
2016-07-29
TSP-253
03. DĖL ŠAKIŲ GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2016-07-29
TSP-254
04. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2015-2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2016-07-29
TSP-255
05. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-47 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-07-29
TSP-256
06. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-173 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2016-07-29
TSP-257
07. DĖL PRIEMOKOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAI INGAI CIBULSKIENEI NUSTATYMO
2016-07-29
TSP-258
08. DĖL GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO GATVĖMS
2016-07-29
TSP-259
09. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-167 ,,DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ NUOMOS BE EILĖS ĮKAINIŲ NUSTATYMO“ PAPILDYMO
2016-07-29
TSP-260
10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D.SPRENDIMO NR. T-89 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ IR RINKLIAVOS DYDŽIO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-07-29
TSP-261
11. DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO (PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ NUSTATYMO
2016-07-29
TSP-262
12. DĖL TURTO PERDAVIMO
2016-07-29
TSP-263
13. DĖL PREMIJŲ SKYRIMO ABITURIENTAMS
2016-07-29
TSP-264
14. DĖL GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2016-07-29
TSP-265
15. DĖL ŠAKIŲ RAJONO KRIŪKŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2016-07-29
TSP-266
16. DĖL ŠAKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2016-07-29
TSP-267
17. DĖL PRITARIMO ELEKTRONINIO DIENYNO NAUDOJIMUI ŠAKIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „BERŽELIS“
2016-07-29
TSP-268
18. DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TVARKŲ APRAŠŲ PATVIRTINIMO
2016-07-29
TSP-269
19. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-51 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2016-07-29
TSP-270
20. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ METINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO
2016-07-29
TSP-271
21. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2016-07-29
TSP-272
22. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOJE, PATAŠINĖS KAIME, ALYVŲ G. 9, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2016-07-29
TSP-273
23. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESČIO SENIŪNIJOJE, BŪBLELIŲ KAIME, NOPAIČIO G. 7, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2016-07-29
TSP-274
24. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESČIO SENIŪNIJOJE, TOTORVIEČIŲ KAIME, ALYVŲ G. 10-3, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2016-07-29
TSP-275
25. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, PRŪSELIŲ KAIME, MIŠKO G. 4, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2016-07-29
TSP-276
26. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, NAUDŽIŲ KAIME, NAUDŽIŲ G. 12-2, NUOMOS ŽYDRŪNO PETRAVIČIAUS ŠEIMAI
2016-07-29
TSP-277
27. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, VYTAUTO G. 47-8 , NUOMOS AUKSĖS LEBEDNIKIENĖS ŠEIMAI
2016-07-29
TSP-278
28. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 21-30 , NUOMOS DAIVOS STEPUTIENĖS ŠEIMAI
2016-07-29
TSP-279
29. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, ŠAULIŲ G. 2-20 , NUOMOS TOMUI GIRDŽIJAUSKUI
2016-07-29
TSP-280
30. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, KĘSTUČIO G. 21-6 , NUOMOS NIJOLĖS MATUKYNIENĖS ŠEIMAI
2016-07-29
TSP-281
31. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA VERŠIŲ BENDRUOMENĖS CENTRU NUTRAUKIMO
2016-07-29
TSP-282
32. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ IR KITO ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, ESANČIO SINTAUTŲ SENIŪNIJOJE, VERŠIŲ KAIME, MOKYKLOS G. 2, PERDAVIMO ASOCIACIJAI VERŠIŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
2016-07-29
TSP-283
33. DĖL TURTO PERDAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
2016-07-29
TSP-284
34. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-60 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ RAJONE, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS RAJONO BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2016-07-29
TSP-285
35. DĖL VIENKARTINĖS PAŠALPOS SKYRIMO IRENAI KAUŠIUVIENEI
2016-07-29
TSP-286
36. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-25 „DĖL GYVENTOJŲ TELKIMO VISUOMENEI NAUDINGAI VEIKLAI ATLIKTI TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-07-29
TSP-287
37. DĖL KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS PATVIRTINIMO
2016-07-29
TSP-288
38. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „BENDRUOMENINIŲ ŠEIMOS NAMŲ STEIGIMAS ŠAKIŲ RAJONE“
2016-07-29
TSP-289
39. DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į LABDAROS IR PARAMOS FONDO ŠEŠUPĖS EUROREGIONO ŠAKIŲ BIURO VALDYBĄ
2016-07-29
TSP-290
40. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „PANEMUNIŲ PARKŲ EKOLOGINIO (PAŽINTINIO) TURIZMO IR VIEŠOJO AKTYVAUS POILSIO INFRASTRUKTŪROS TVARI PLĖTRA“
2016-07-29
TSP-291
41. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS PROJEKTUS BARZDŲ, GRIŠKABŪDŽIO, KRIŪKŲ, LEKĖČIŲ, PLOKŠČIŲ, SUDARGO, SLAVIKŲ, ŽVIRGŽDAIČIŲ KAIMO VIETOVĖSE
2016-07-29
TSP-292