Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2016-12
1. 01. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-170 „DĖL SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS FINANSAVIMO“ PAKEITIMO
2016-12-23
TSP-386
2. 02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-88 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016-12-23
TSP-387
3. 03. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-262 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS TARYBOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016-12-23
TSP-388
4. 04. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-54 „DĖL RAJONO KOMPLEKSINIO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ATASKAITOS APROBAVIMO“ PAPILDYMO
2016-12-23
TSP-389
5. 05. DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS
2016-12-23
TSP-390
6. 06. DĖL ŠAKIŲ RAJONO VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ PATVIRTINIMO
2016-12-23
TSP-391
7. 07. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS
2016-12-23
TSP-392
8. 08. DĖL TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2016-12-23
TSP-393
9. 09. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS IR KONTROLIERIAUS PAVADUOTOJO TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2016-12-23
TSP-394
10. 10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-19 ,,DĖL LEIDIMŲ TEIKTI PRAMOGINIŲ ĮRENGINIŲ PASLAUGAS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2016-12-23
TSP-395
11. 11. DĖL VIENKARTINĖS PINIGINĖS IŠMOKOS SKYRIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ZANAVYKŲ MUZIEJAUS DIREKTOREI RIMAI VASAITIENEI
2016-12-23
TSP-396
12. 12. DĖL VIENKARTINĖS IŠMOKOS SKYRIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRO DIREKTOREI DIANAI ŠLEŽIENEI
2016-12-23
TSP-397
13. 13. DĖL VIENKARTINĖS PINIGINĖS IŠMOKOS SKYRIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRO DIREKTOREI DAIVAI BUKŠNIENEI
2016-12-23
TSP-398
14. 14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2016-12-23
TSP-399
15. 15. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2016-12-23
TSP-400
16. 16. DĖL ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO
2016-12-23
TSP-401
17. 17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-49 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016-2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016-12-23
TSP-402
18. 18. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2024 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO RENGIMUI
2016-12-23
TSP-403
19. 19. DĖL PRITARIMO GELGAUDIŠKIO DVARO PARKO ŽEMĖS SKLYPO PERĖMIMUI
2016-12-23
TSP-404
20. 20. DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO SOCIALINIO BŪSTO PLĖTRA“ NR. 08.1.2-CPVA-R-408-41-0001/VL-861 SOCIALINIO BŪSTO PIRKIMO BŪDO IR PIRKIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO
2016-12-23
TSP-405
21. 21. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-51 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2016-12-23
TSP-406
22. 22. DĖL TURTO PERDAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI
2016-12-23
TSP-407
23. 23. DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI
2016-12-23
TSP-408
24. 24. DĖL JUOZO DOMEIKOS ŠALPOS FONDO ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ 2016 METUS
2016-12-23
TSP-409
25. 25. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA ŠEŠUPĖS EUROREGIONO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRU NUTRAUKIMO
2016-12-23
TSP-410
26. 26. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMU NR. T-325 PATVIRTINTO VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PAKEITIMO
2016-12-23
TSP-411
27. 27. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-93 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016-12-23
TSP-412
28. 28. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-287 „DĖL SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA“ PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ“ PAKEITIMO
2016-12-23
TSP-413
29. 29. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 18 D. SPRENDIMO NR. T-115 „DĖL SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS ILGALAIKIO TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA“ PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ“ 1 PRIEDO „SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS“ PAKEITIMO
2016-12-23
TSP-414
30. 30. DĖL VIENKARTINĖS PRIEMOKOS IŠMOKĖJIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJUI EDGARUI PILYPAIČIUI
2016-12-23
TSP-415
31. 31. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-207 „DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ IR 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-44 „DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
2016-12-23
TSP-416
32. 32. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO
2016-12-23
TSP-417
33. 33. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-173 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2016-12-23
TSP-418
34. 34. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO, LAIKINAI EINANČIO MERO PAREIGAS, IŠRINKIMO
2016-12-23
TSP-419
35. 01. DĖL ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO
2016-12-30
TSP-420
36. 02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-54 „DĖL RAJONO KOMPLEKSINIO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ATASKAITOS APROBAVIMO“ PAPILDYMO
2016-12-30
TSP-421
37. 03. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-332 „DĖL VIETOS VALDŽIOS ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBĄ“ PAKEITIMO
2016-12-30
TSP-422