Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2017-10
24. DĖL SKYRIMO Į PAREIGAS
2017-10-27
TSP-363
23. DĖL PRITARIMO VŠĮ „NAMAI VISIEMS“ PROJEKTUI „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA ŠAKIŲ RAJONE“
2017-10-27
TSP-362
22. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. T-134 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2017-10-27
TSP-361
21. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO VEIKLOS 2017 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2017-10-27
TSP-360
20. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMU NR. T-93 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PATVIRTINTO RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠO PAKEITIMO
2017-10-27
TSP-359
19. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, BIRUTĖS G. 6-1, NUOMOS ROLANDUI BERTAŠIUI
2017-10-27
TSP-358
18. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2017-10-27
TSP-357
17. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PIRKIMO
2017-10-27
TSP-356
16. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO
2017-10-27
TSP-355
15. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UAB „ŠAKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO
2017-10-27
TSP-354
14. DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALIMA VERSTIS TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ NUSTATYMO 2018 METAMS
2017-10-27
TSP-353
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-25 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2017-10-27
TSP-352
12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-141 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ TINKLO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ PAPILDYMO
2017-10-27
TSP-351
11. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS ŠAKIŲ RAJONE“
2017-10-27
TSP-350
10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-302 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „LEKĖČIŲ ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“ PAKEITIMO
2017-10-27
TSP-349
09. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-300 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „GRIŠKABŪDŽIO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“ PAKEITIMO
2017-10-27
TSP-348
08. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-299 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ŽVIRGŽDAIČIŲ ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“ PAKEITIMO
2017-10-27
TSP-347
07. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-298 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „SLAVIKŲ ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“ PAKEITIMO
2017-10-27
TSP-346
06. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-297 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „SUDARGO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“ PAKEITIMO
2017-10-27
TSP-345
05. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR.T-234 „DĖL MOKYKLOMS PRISKIRIAMŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-10-27
TSP-344
04. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T-115 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO-IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS PLOKŠČIŲ VIDURINĖJE MOKYKLOJE STEIGIMO“ PAKEITIMO
2017-10-27
TSP-343
03. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „PRIVAČIŲ NAMŲ PRIJUNGIMAS PRIE CENTRALIZUOTOS NUOTEKŲ SURINKIMO INFRASTRUKTŪROS“
2017-10-27
TSP-342
02. DĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS, TEIKIAMOS ASMENS NAMUOSE, KAINOS PATVIRTINIMO
2017-10-27
TSP-341
01. DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERUI
2017-10-27
TSP-340