Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2018-01
9. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-01-26
TSP-9
8. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-01-26
TSP-8
7. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRO VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-01-26
TSP-7
6. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO KULTŪROS CENTRO VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-01-26
TSP-6
5. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRO VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-01-26
TSP-5
42. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-01-26
TSP-42
41. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO IR DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, IR GAUNANČIŲ UŽMOKESTĮ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, SKAIČIAUS NUSTATYMO
2018-01-26
TSP-41
40. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-274 „DĖL ŠAKIŲ GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-01-26
TSP-40
4. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SINTAUTŲ KULTŪROS CENTRO VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-01-26
TSP-4
39. DĖL TURTO PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI ŠAKIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRUI
2018-01-26
TSP-39
38. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-22 „DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37, PANAUDOS SUTARTĮ SU ASOCIACIJA ŠAKIŲ RAJONO SUTRIKUSIOS PSICHIKOS ŽMONIŲ GLOBOS BENDRIJA“ PAKEITIMO
2018-01-26
TSP-38
37. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-287 „DĖL SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA“ PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ“ PAKEITIMO
2018-01-26
TSP-37
36. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-60 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ RAJONE, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS RAJONO BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2018-01-26
TSP-36
35. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA LEKĖČIŲ KERAMIKOS CENTRU ATNAUJINIMO
2018-01-26
TSP-35
34. DĖL LEIDIMO PAKEISTI PASTATO PAGRINDINĘ NAUDOJIMO PASKIRTĮ
2018-01-26
TSP-34
33. DĖL ĮPAREIGOJIMO DALYVAUTI BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO PROGRAMOSE (KURSUOSE) VYKDYMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2018-01-26
TSP-33
32. DĖL ŠAKIŲ RAJONO PLOKŠČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2018-01-26
TSP-32
31. DĖL MAKSIMALAUS LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE
2018-01-26
TSP-31
30. DĖL PRITARIMO SUTARČIAI IR ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2018-01-26
TSP-30
3. DĖL VINCO KUDIRKOS IR „TAUTIŠKOS GIESMĖS“ METŲ PASKELBIMO
2018-01-26
TSP-3
29. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-89 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-01-26
TSP-29
28. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-372 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS IR KONTROLIERIAUS PAVADUOTOJO TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2018-01-26
TSP-28
27. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-92 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2018-01-26
TSP-27
26. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „PRIEMONIŲ, GERINANČIŲ AMBULATORINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMĄ TUBERKULIOZE SERGANTIEMS ASMENIMS, ĮGYVENDINIMAS ŠAKIŲ RAJONE“
2018-01-26
TSP-26
25. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO VERSLO PLĖTROS STRATEGIJAI
2018-01-26
TSP-25
24. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-281 „DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI“ PAKEITIMO
2018-01-26
TSP-24
23. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MELIORACIJOS DARBŲ 2018 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2018-01-26
TSP-23
22. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-374 ,,DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2018-01-26
TSP-22
21. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T-181 ,,DĖL GELGAUDIŠKIO ,,ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2018-01-26
TSP-21
20. DĖL STUDIJŲ RĖMIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2018-01-26
TSP-20
2. DĖL PREMIJOS SKYRIMO RŪTAI BUČINSKAITEI
2018-01-26
TSP-2
19. DĖL PREMIJOS SKYRIMO AUKSEI GAIŽAUSKAITEI
2018-01-26
TSP-19
18. DĖL LĖŠŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO IR NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLAI SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2018-01-26
TSP-18
17. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2016 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2018-01-26
TSP-17
16. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-01-26
TSP-16
15. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-01-26
TSP-15
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T-192 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRŲ AKREDITAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2018-01-26
TSP-14
13. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ KIDULIŲ DVARO SODYBOS (LIETUVA) IR KRISTIJONO DONELAIČIO MUZIEJAUS TOLMINKIEMYJE (RUSIJA) RESTAURAVIMAS“
2018-01-26
TSP-13
12. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO TURIZMO PREKĖS ŽENKLO „PONIŠKOS PRIVILEGIJOS“ NAUDOJIMUI
2018-01-26
TSP-12
11. DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2018-01-26
TSP-11
10. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ZANAVYKŲ MUZIEJAUS VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-01-26
TSP-10
1. DĖL ŠAKIŲ GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO
2018-01-26
TSP-1