Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2018-06
DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO IR PAVEDIMO
2018-06-14
TSP-220
DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS ĮSTAIGOSE NUSTATYMO
2018-06-14
TSP-221
DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2018-06-14
TSP-222
DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-06-14
TSP-223
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 METŲ PRIEMONIŲ PLANO IR SĄMATOS PATVIRTINIMO
2018-06-14
TSP-224
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2018-06-14
TSP-225
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES 2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2018-06-14
TSP-226
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS 2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2018-06-14
TSP-227
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2018-06-14
TSP-228
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS 2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2018-06-14
TSP-229
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO AMBULATORIJOS 2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2018-06-14
TSP-230
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJOS 2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2018-06-14
TSP-231
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEMUNIŲ AMBULATORIJOS 2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2018-06-14
TSP-232
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ AMBULATORIJOS 2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2018-06-14
TSP-233
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LEKĖČIŲ AMBULATORIJOS 2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2018-06-14
TSP-234
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-12 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SAUGOMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS GAMTOS PAVELDO OBJEKTO STATUSO GAMTOS OBJEKTAMS SUTEIKIMO“ PAKEITIMO
2018-06-14
TSP-235
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-304 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ZYPLIŲ DVARO PIRMOJO SVIRNO PASTATO MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TURIZMUI IR KULTŪRINEI VEIKLAI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2018-06-14
TSP-236
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-341 „DĖL PRITARIMO VŠĮ „NAMAI VISIEMS“ PROJEKTUI „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA ŠAKIŲ RAJONE“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2018-06-14
TSP-237
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-105 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „NEFORMALIOJO ŠVIETIMO INFRASTRUKTŪROS TOBULINIMAS ŠAKIŲ MIESTE“ PAKEITIMO
2018-06-14
TSP-238
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-141 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ TINKLO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ PAKEITIMO
2018-06-14
TSP-239
DĖL PRITARIMO PARTNERYSTĖS SUTARTIES PROJEKTAMS
2018-06-14
TSP-240
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMO NR. T-255 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-276 „DĖL DARBO GRUPĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAKEITIMAMS IR PAPILDYMAMS PARENGTI SUDARYMO“ PAKEITIMO
2018-06-14
TSP-241
DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KRIŪKŲ MOKYKLOS- DAUGIAFUNKCIO CENTRO IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „PUŠELĖ“
2018-06-14
TSP-242
DĖL ŠAKIŲ RAJONO GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2018-06-14
TSP-243
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-264 „DĖL STUDIJŲ RĖMIMO KOMISIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-06-14
TSP-244
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO Nr. T-212 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-06-14
TSP-245
DĖL ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ IR ATVIRŲJŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMUI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2018-06-14
TSP-246
DĖL TURTO PERDAVIMO
2018-06-14
TSP-247
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-41 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ PAKEITIMO
2018-06-14
TSP-248
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-42 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-06-14
TSP-249
DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ 2018 METAMS NUSTATYMO
2018-06-14
TSP-250
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO
2018-06-14
TSP-251
DĖL MOBILIOSIOS PRIEPLAUKOS, ESANČIOS GELGAUDIŠKIO M., NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2018-06-14
TSP-252
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 26, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2018-06-14
TSP-253
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, PRŪSELIŲ KAIME, MIŠKO G. 4, PERDAVIMO ASOCIACIJAI RITINIŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI PAGAL PANAUDOS SUTART�
2018-06-14
TSP-254
DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI
2018-06-14
TSP-255
DĖL TURTO PERDAVIMO KUDIRKOS NAUMIESČIO KULTŪROS CENTRUI
2018-06-14
TSP-256
DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJAI
2018-06-14
TSP-257
DĖL TURTO NURAŠYMO
2018-06-14
TSP-258
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-325 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2018-06-14
TSP-259